Tính hóa chất và tính chất vật lý là những điểm sáng của đồ chất có thể được sử dụng để giúp xác định và bộc lộ nó. Đặc tính hóa học là gần như đặc tính mà bạn chỉ rất có thể quan ngay cạnh được nếu như vật hóa học trải sang một sự biến hóa hóa học hoặc phản nghịch ứng chất hóa học . Nói giải pháp khác, các bạn cần chuyển đổi nhận dạng chất hóa học của một mẫu để quan giáp và giám sát các tính chất hóa học của nó.
Bạn đang xem: Tính chất hóa học của chất là gì

*
" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-6" data-tracking-container="true" src="https://www.thoughtco.com/thmb/lfuXADa9zFnhd_6FvWyOMv-iWIM=/1999x1500/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Toxic-5b8c222bc9e77c0025449c7f.jpg" proxy-width="1500" proxy-height="1999" data-proxy-src="https://magmareport.net/tinh-chat-hoa-hoc-cua-chat-la-gi/imager_2_9873_700.jpg">
*

*
" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-9" data-tracking-container="true" src="https://www.thoughtco.com/thmb/XX0Rbqa4mt5Brev19nENOkgrKUw=/3687x2592/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Flammablesign-5b8c23ddc9e77c0025ed54dc.jpg" proxy-width="2592" proxy-height="3687" data-proxy-src="https://magmareport.net/tinh-chat-hoa-hoc-cua-chat-la-gi/imager_4_9873_700.jpg">
*

*
*Xem thêm: Phương Pháp Cách Cắt Hình Trong Powerpoint Với Định Dạng Tùy Ý

*
*