Một trong những tính chất hóa học quan trọng nhất của este là làm phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit và môi trường kiềm. Trong khi este còn có các đặc thù của nơi bắt đầu axit và cội ancol cấu tạo nên nó, phản ứng khử và phản ứng oxi hóa trả toàn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của este

*

Bài tập áp dụng:


Thử sức với 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm xem các bạn nắm được những kỹ năng và kiến thức gì về đặc thù hóa học tập của este nhé!

Câu 1: cho các phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường axit.

2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.

3) đến este tính năng với hỗn hợp KOH, đun nóng.

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.

Xem thêm: Nội Dung Chính Của Tức Nước Vỡ Bờ Siêu Hay (18 Mẫu), Nội Dung Và Ý Nghĩa Của Văn Bản Tức Nước Vỡ Bờ

5) mang đến axit hữu cơ chức năng với dung dịch NaOH.

những phản ứng không được gọi là bội phản ứng xà phòng hóa là:

A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 3, 4, 5

Câu 2: Etyl axetat hoàn toàn có thể phản ứng với hóa học nào sau đây?

A. Hỗn hợp NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D.Dung dịch Na2CO3

Câu 3: Dùng mọi hoá chất nào để phân biệt axit axetic , axit acrylic , anđehit axetic , metyl axetat ?

A. Quỳ tím, nước brôm, dd agNO3/NH3 B. Quỳ tím, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3

C. Quỳ tím, dd NaOH D. Cả A,B

Câu 4. Phản bội ứng thủy phân este trong môi trường kiềm điện thoại tư vấn là phản bội ứng:

A.Este hóa B. Xà chống hóa C. Tráng gương D. Trùng dừng

Câu 5: Metyl fomiat rất có thể cho được phản ứng với hóa học nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D. Cả (A) cùng (C)

Câu 6: chất nào tiếp sau đây không đề nghị là este?

A.CH3COOCH3 B.CH3OCOH C.CH3COOH D.HCOOC6H5

Câu 7: cho những chất sau: CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4). Chất nào lúc cho tính năng với dung dịch NaOH cho cùng một thành phầm là CH3COONa?

A. 1, 3, 4 B. 3, 4 C 1, 4 D. 4

Câu 8: Thuỷ tinh hữu cơ hoàn toàn có thể được điều chế từ monome nào sau đây?

A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen

Câu 9:Sản phẩm thủy phân este trong hỗn hợp kiềm thường là lếu hợp: A. Ancol cùng axit B. Ancol với muối C. Muối và nước D. Axit và nước

Câu 10: Khi đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp những este no, 1-1 chức, mạch hở thì thành phầm thu được có:

A. Số mol CO2 = số mol H2O B. Số mol CO2 > số mol H2O

C. Số mol CO2

Đáp án:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 6 C 11 D 16 A 2 A 7 C 12 D 17 C 3 D 8 B 13 D 18 D 4 B 9 B 14 C 19 C 5 D 10 A 15 D 20 A

Mọi góp ý và vướng mắc xin vui tươi để lại ở trong phần Bình luận. Chúc các bạn học vui cùng với Tuyensinh247!