Đối cùng với đoạn mạch tuy vậy song, năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch có bằng tổng những điện thay đổi phần như đoạn mạch thông liền không?


Bài viết này sẽ cho biết: cách làm tính năng lượng điện trở tương đương, hiệu điện cố gắng U và cường độ chiếc điện I của đoạn mạch tuy nhiên song viết như thế nào?

I. Cường độ mẫu điện cùng hiệu điện cụ trong đoạn mạch tuy vậy song

1. Lưu giữ lại kỹ năng lớp 7 về I cùng U của mạch tuy vậy song

• trong đoạn mạch có hai đèn điện mắc tuy nhiên song

- Cường độ mẫu điện chạy qua mạch chính bởi tổng những cường độ cái điện chạy qua những mạch rẽ: I = I1 + I2

- Hiệu điện cố gắng giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện vậy giữa nhị đầu mỗi mạch rẽ: U = U1 = U2

2. Đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song

*

- Cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trở đó:

 

*

II. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song

- phương pháp tính điện trở tương tự của đoạn mạch song song có hai điện trở R1, R2 là:

*
*

Như vậy, Đối với đoạn mạch bao gồm hai điện trở mắc tuy nhiên song thì nghịch hòn đảo của điện trở tương tự bằng tổng những nghịch đảo của từng điện trở nên phần.

Bạn đang xem: Tính điện trở song song

- không ngừng mở rộng đoạn mạch tất cả n điện trở mắc song song, ta tất cả công thức tính điện trở tương đương như sau:

 

*
 

> giữ ý: Vôn kế gồm điện trở Rv không hề nhỏ so với năng lượng điện trở của đoạn mạch đề nghị đo hiệu điện vậy và được mắc tuy nhiên song với mạch đó, nên dòng năng lượng điện chạy qua vôn kế bao gồm cường độ không xứng đáng kể. Do đó, khi tính điện trở tương tự của đoạn mạch này rất có thể bỏ qua số hạng 

*
.

III. Vận dụng

* Câu C4 trang 15 SGK đồ dùng Lý 9: Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc cùng một quạt trần trên nhà có cùng hiệu điện cụ định nút 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi thứ dùng đều sở hữu công tắc và cầu chì đảm bảo riêng. 

- Đèn với quạt được mắc nỗ lực nào vào nguồn để chúng vận động bình thường?

- Vẽ sơ trang bị mạch điện đó. Mang lại kí hiêu sơ đồ gia dụng của quạt điện là: 

*

- ví như đèn không vận động thì quạt có chuyển động không? vày sao?

> Lời giải:

- Đèn cùng quạt được mắc tuy vậy song vào nguồn 220V nhằm chúng vận động bình thường.

- Sơ thứ mạch năng lượng điện như hình sau:

*

- nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện cầm cố đã cho.

* Câu C5 trang 16 SGK trang bị Lý 9: Cho hai điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ đồ vật hình 5.2a (SGK).

*
- Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

- ví như mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bởi bao nhiêu?

So sánh điện trở kia với mỗi điện trở nên phần 


> Lời giải:

Theo công thức tính điện trở tương tự (gồm R1 với R2) của đoạn mạch tiếp nối ta có:

*

- thường xuyên vận dụng phương pháp tính điện trở tương tự (gồm R12 và R3) của đoạn mạch tiếp liền ta có:

*

⇒ Điện trở tương đương Rtd nhỏ hơn mỗi điện vươn lên là phần.

Xem thêm: Lý Thuyết Dãy Hoạt Động Hoá Học Của Kim Loại Hóa 9, Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại Đầy Đủ Nhất

Trên đó là nội dung về mạch điện song song, sau thời điểm học chấm dứt bài này các em sẽ biết công thức tính điện trở tương tự Rtđ trong đoạn mạch tiếp nối và lưu giữ lại các công thức tính hiệu điện cố U và cường độ dòng điện I vào mạch tiếp nối này.

* những ý chủ yếu cần lưu giữ trong bài bác này: Đối cùng với đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy SONG:

1- Cường độ chiếc điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ cái điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1 + I2

2- Hiệu điện nạm giữa nhị đầu đoạn mạch tuy vậy song bằng hiệu điện rứa giữa nhì đầu từng đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2