Bài toán về độ lệch pha là một trong những dạng bài bác tập khó khăn yêu cầu bạn đọc phải nuốm vững kim chỉ nan về phương pháp mạch điện cơ bạn dạng cũng như các công thức lượng giác vào toán học. Hãy đọc với magmareport.net nhé.

Bạn đang xem: Tính độ lệch pha

Video công thức độ lệch pha

Tài liệu PDF bài bác tập độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp cùng cường độ cái điện

Tải về

Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện

1.Phương pháp chung:

*

+ (tanvarphi =fracZ_L-Z_CR)Hay (tanvarphi =fracU_L-U_CU_R) hay sử dụng công thức này vì tất cả dấu của j,

+ (cosvarphi =fracRZ) hay (cosvarphi =fracU_RU;cosvarphi =fracPUI)Lưu ý phương pháp này không cho thấy thêm dấu của j.

+ (sinvarphi =fracZ_L-Z_CZ; sinvarphi =fracU_L-U_CU)

+ Kết phù hợp với các công thức định biện pháp ôm :(I=fracU_RR=fracU_LZ_L=fracU_CZ_C=fracUZ=fracU_MNZ_MN)

+ lưu lại ý: Xét đoạn mạch như thế nào thì áp dụng công thức đến đoạn mạch đó.

+Độ lệch pha của nhì đoạn mạch làm việc trên và một mạch điện:(varphi _1-varphi _2=pm Delta varphi) ,khi đó:

-Nếu (hai điện áp đồng pha) thì (varphi _1=varphi _2Rightarrow tanvarphi _1=tanvarphi _2)

Lúc này ta rất có thể cộng những biên độ điện áp thành phần: (U=U_1+U_2Rightarrow Z=Z_1+Z_2)

-Nếu (Delta varphipm fracpi 2) (hai điện áp vuông pha),ta sử dụng công thức: (tanvarphi _1.tanvarphi _2=-1)

-Nếu (Delta varphi) bất kể ta dùng bí quyết : (Delta varphi =fractanvarphi _1-tanvarphi _21+tanvarphi _1.tanvarphi _2) hoặc dùng giản đồ dùng véc tơ.

+Thay giá chỉ trị khớp ứng của nhì đoạn mạch sẽ biết vào (tanvarphi _1) với (tanvarphi _2)(Với : (tanvarphi =fracZ_L-Z_CR) )

2.Xác định những đại lượng lúc biết hai đoạn mạch gồm điện áp cùng pha, vuông pha.

a.Các lấy một ví dụ góc lệch sóng giữa năng lượng điện áp và mẫu điện

Ví dụ 1: mang lại mạch điện xoay chiều như hình bên.

*

Tìm điện dung C2, biết rằng điện áp uAE và uEB đồng pha.

Bài giải: (varphi _AE=varphi _u_AE-varphi _i;varphi _EB=varphi _u_EB-varphi _i) ;

Vì uAE cùng uEB đồng trộn nên (varphi _u_AE=varphi _EBRightarrow varphi _AE=varphi _u_EBRightarrow tanvarphi _AE=tanvarphi _EB)

*

Ví dụ 2: mang đến mạch điện như hình vẽ. UAN = 150V, UMB = 200V, uAN với uMB vuông trộn với nhau, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức (i=I_0cos100pi t) (A). Biết cuộn dây là thuần cảm. Hãy viết biểu thức uAB.

*

Bài giải:Ta có: (U_AN=sqrtU_R^2+U_C^2=150V(1);U_MB=sqrtU_R^2+U_L^2=200V(2))

Vì uAN và uMB vuông pha nhau nên: (varphi _MB-varphi _AN=fracpi 2Rightarrow varphi _MB=fracpi 2+varphi _AN) (Với (varphi _MB> 0,varphi _AN UCMAX

Áp dụng lúc UCMAX => ZC = ( R2 + ZL2 ) / ZL (2) và tất nhiên ZC > ZL

Từ (1) => ZL = ZC – R (3) cầm cố (3) vào (2) => ZC = 2R = 40 Ω

=> lựa chọn C

b.Trắc nghiệm độ lệch sóng giữa điện áp và cường độ dòng điện

Câu 1: đến mạch điện như hình vẽ:

*

L = (fracsqrt3pi ) H; R = 100Ω,tụ điện tất cả điện dung thay đổi được , điện áp thân hai đầu mạch là uAB = 200cos100πt (V).

Để uAM vàuNB lệch sóng một góc , thì năng lượng điện dung C của tụ điện phải có mức giá trị ?

A. (sqrt3pi) .10-4F B. (fracpi sqrt3).10-4F C. (fracsqrt3pi ).10-4F D. (frac2pi sqrt3).10-4F

A.60Hz B.50Hz C.100Hz D.120Hz

Câu 3: đến mạch năng lượng điện xoay chiều như hình vẽ.

*

(u_AB=140sqrt2cos100pi t(V);U_AM=140V,U_MB=140V) Biểu thức điện áp uAM là

A. (140sqrt2cos(100pi t-pi /3)V) B. (140sqrt2cos(100pi t+pi /2)V)

C. (140sqrt2cos(100pi t+pi /3)V) D.(140cos(100pi t+pi /2)V)

Câu 4: Đoạn mạch chuyển phiên chiều như hình vẽ: mang lại uAB=(200sqrt2cos100pi t(V);C=frac10^-4pi F,U_AM=200sqrt3V);

UAM sớm pha (fracpi 2)rad so với uAB. Tính R

A, 50Ω B, 25(sqrt3)Ω C,75Ω D, 100Ω

Câu 5. mang đến mạch điện LRC thông liền theo thứ tự trên. Biết R là trở thành trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/π(H), tụ có điện dung C = 10-4/π(F). Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định bao gồm biểu thức: u = U0.sin100πt (V). Để năng lượng điện áp uRL lệch sóng π/2 so với uRC thì R bằng bao nhiêu?

A. R = 300Ω. B. R = 100Ω. C. R = 100Ω. D. R = 200Ω.

Câu 6. cho một mạch điện RLC nối tiếp. R chuyển đổi được, L = 0,8/π H, C = 10-3/(6π) F. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp gồm biểu thức: u = U0.cos100πt. Để uRL lệch pha p/2 đối với u thì đề nghị có

A. R = 20Ω. B. R = 40Ω. C. R = 48Ω. D. R = 140Ω.

Câu 7. cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/π H và C = 25/π mF, năng lượng điện áp luân phiên chiều đặt vào nhị đầu mạch định hình và gồm biểu thức u = U0cos100πt. Ghép thêm tụ C’ vào đoạn đựng tụ C. Để điện áp nhì đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu bộ tụ thì cần ghép nắm nào và giá trị của C’ bằng bao nhiêu?

A. Ghép C’//C, C’ = 75/π μF. B. Ghép C’ntC, C’ = 75/π μF.

C. Ghép C’//C, C’ = 25 μF. D. Ghép C’ntC, C’ = 100 μF.

BÀI TẬP ĐIỆN VUÔNG trộn và cách tính độ lệch pha

CÔNG THỨC VẾ PHẢI BẰNG =1 RÚT GỌN PHẦN DÒNG ĐIỆN chuyển phiên CHIỀU

1 – Đoạn mạch chỉ gồm L ; uL vuông pha với i :

((fracu_LU_OL)^2+(fraciI_0)^2=1)

2 – Đoạn mạch chỉ có tụ C ; uCvuông pha với i:

((fracu_CU_OC)^2+(fraciI_0)^2=1)

3- Đoạn mạch có LC ; uLC vuông trộn với i:

*

4 – Đoạn mạch gồm R cùng L ; uR vuông pha với uL

*

5 – Đoạn mạch tất cả R với C ; uR vuông pha với uC

*

*

6 – Đoạn mạch bao gồm RLC ; uR vuông pha với uLC

*

7 – từ điều kiện để có hiện tượng cộng hưởng ω02LC = 1

Xét cùng với ω vắt đổi

7a :

*

7b : ZL =ωL và (Z_C=frac1omega C)

*

=> đoạn mạch bao gồm tính cảm kháng ZL > ZC => ωL > ω0

=> đoạn mạch bao gồm tính dung chống ZL ωC khi cùng hưởng ZL = ZC => ω =ω0

7c : I1 = I2 ω1 ω 2 = ω 02 Nhân thêm nhì vế LC

=> ω 1ω 2LC = ω 02LC = 1

=> ZL1 = ω1L với ZC2 = 1/ ω2C

=> ZL1 = ZC2 cùng ZL2 = ZC1

7d : Cosφ1 = cosφ2 => ω1ω 2LC = 1 thêm điều kiện L = CR2

*

8 – lúc L đổi khác ; điện áp nhị đầu cuộn cảm thuần L

ULmax tanφRC. TanφRLC = – 1

9 – khi C chuyển đổi ; điện áp nhị đầu tụ C

UCmax tanφRL. TanφRLC = – 1

10 – Điện áp cực lớn ở hai đầu tụ điện C khi w núm đổi

(omega ^2 =omega _C^2 = omega _0^2-fracR^22L^2;Z_L=omega _CL)và (Z_C=1/omega _CCRightarrow fracZ_LZ_C=omega _C^2LC=fracomega _C^2omega _0^2)

*

3.Xác định các đại lượng lúc biết hai đoạn mạch tất cả điện áp lệch pha góc j.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Hay Nhất

a. Những ví dụ:

Ví dụ 1: Một mạch năng lượng điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R = 75Ω, cuộn cảm có độ trường đoản cú cảm L =(frac54pi H) với tụ điện tất cả điện dung C. Dòng điện luân chuyển chiều qua mạch: i = 2 cos 100πt(A). Độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp cùng cường độ mẫu điện là π/4.Tính C.Viết biểu thức năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch trên.

Bài giải góc lệch sóng là gì

*

b.Trắc nghiệm:

Câu 1: Đoạn mạch luân chuyển chiều như hình vẽ

*

(u_AB=100sqrt2cos100pi t(V),I=0,5A)

(u_AN) sớm trộn so cùng với i một góc là (fracpi 6rad,u_NB), trễ pha hơn uAB một góc (fracpi 6rad).Tinh R

A, R=25Ω B, R=50Ω C, R=75Ω D,R=100Ω

Câu 2: Đoạn mạch luân phiên chiều như hình vẽ.(u_AB=200cos100pi t(V)), I = 2A, (u_AN=100sqrt2(V))

(u_AN) lệch pha (frac3pi 4)rad so với uMB Tính R, L, C

A,R=100Ω , L = (frac12pi H,C=frac10^-4pi F) B,R=50Ω , L =(frac12pi H,C=frac10^-42pi F),

C, R=50Ω , L = (frac12pi H,C=frac10^-4pi F) D, R=50Ω , L = (frac1pi H,C=frac10^-4pi F)