tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tính trọng lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2, hiểu được khí Cl2 sinh ra trong phản bội ứng đó rất có thể đẩy được 12,7g I2 từ hỗn hợp NaI.

Bạn đang xem: Tính khối lượng hcl bị oxi hóa bởi mno2


*

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

nI2 = 

Khối lượng HCl bị oxi hóa vì MnO2 là bao nhiêu, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản bội ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI


Phương trình hóa học của phản nghịch ứng

0,05 ← 0,05 (mol)

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Khối lượng HCl nên dùng là: mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g


Bài 8.Xác định nồng độ mol của hỗn hợp KI biết rằng 200ml dung dịch đó chức năng hết cùng với khí CL2 thì giải phóng 76,2g I2Bài 9 Tính khối lượng HCL bị oxi hóa do MnO2, biết rằng khí CL2 xuất hiện trong bội nghịch ứng đó rất có thể đẩy được 12,7 I2 từ dung dịch NaI


Tính trọng lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản nghịch ứng đó rất có thể đẩy được 12,7 I2 từ hỗn hợp NaI. 


Phương trình chất hóa học của phản ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

71g (2 x 127)g

X g 12,7g

X = 3,55g

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(4 x 36,5g) 71g

Y g 3,55 g

Y = 7,3g

Khối lượng HCl buộc phải dùng là 7,3g


1. Lão hóa HCl vày MnO2 hình thành khí Cl2. Biết rằng khí Cl2 sinh ra hoàn toàn có thể đẩy được 12,7g I2 tự dd NaI.

. Câu hỏi : tính cân nặng HCl ?


(MnO_2+4HClunderrightarrow^toMnCl_2+Cl_2+2H_2Oleft(1 ight))

(Cl_2+2NaI ightarrow NaCl+I_2left(2 ight))

(n_I2=frac12,7254=0,05left(mol ight))

(Rightarrow n_Cl2=n_I2=0,05left(mol ight))

Dựa vào PT (1), ta thấy:

(n_HCl=4n_Cl2=0,05.4=0,2left(mol ight))

(Rightarrow m_HCl=0,2.36,5=7,3left(g ight))


MnO2+4HCl->MnCl2+2H2O+Cl2

...........0,4----------------------------0,1

Cl2+2NaI->2NaCl+I2

0,1----------------------0,1

nI=12,7127=0,1 mol

=>mHCl=0,4.36,5=14,6g


tính trọng lượng HCl bị oxi hóa vì MnO2, biết rằng khí Cl2 có mặt trong pứ đó hoàn toàn có thể đẩy được 12,7g I2 trường đoản cú dd NaI

trả lời giùm em với ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm KMnO4 và MnO2 vào hỗn hợp HCl đặc, dư làm cho nóng (phản ứng trả toàn), thấy bay ra khí Cl2. Xác minh % khối lượng MnO2 trong tất cả hổn hợp X, hiểu được HCl bị oxi hóa chiếm 60% lượng HCl đă làm phản ứng?

A . 52,4%.

B . 26,9 %

C .45,2%

D. 21,59%.


Gọi số mol KMnO4 với MnO2 theo lần lượt là a và b Ta có: KMnO4 + 16HCll -> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5cC2 a. 8a. 2.5a MnO2 + 4HCl => MnCl2 + 2H2O + Cl2 b. 4b. B nhưng mà HCl bị oxi hóa chiếm phần 60% lượng HCl phản nghịch ứng=> 2*(2.5a+b)=0.6*(8a+4b) a=2b => %m MnO2 = 21.59% => Đáp án D


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm KMnO4 với MnO2 vào hỗn hợp HCl đặc, dư nấu nóng (phản ứng hoàn toàn), thấy bay ra khí Cl2. Khẳng định % trọng lượng của MnO2 trong tất cả hổn hợp X, hiểu được HCl bị khử chiếm phần 60% lượng HCl vẫn phản ứng

A. 26,9%

B. 21,59%

C. 52,4%

D. 45,2%


Đun nhẹ tất cả hổn hợp KMnO4 với HCl đặc. Dẫn khí Cl2 sinh ra bước vào dung dịch NaI thì thu được 12,7g Iôt. Cân nặng axit HCl bị oxi hoá do KMnO4 là bao nhiêu?


2KMnO4+16HCl->2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O

0,32--------------------------0,1

2NaI+Cl2->2NaCl+I2

0,1------------0,1

=>n I2=(dfrac12,7127=0,1)mol

=>m HCl=0,32.36,5=11,68g


1) cho 69,6g MnO2 công dụng với dd HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra bước vào 500ml dd NaOH 4M (ở nhiệt độ đọ thường).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng sảy ra.

b) xác minh nồng độ mol của các chất bao gồm trong dd sau phản ứng (thể tích dd biến hóa không đáng kể).

Xem thêm: Hỡi Cô Lái Đò Sao Đành Lòng Quên Bỏ Sông Bỏ Đò, Lời Bài Hát Bến Sông Chờ

2) Đổ dd cất 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dd chiếm được thì giấy quỳ tím gửi sang màu nào? bởi sao?

3) Tính khối lượng HCl bị oxi hóa vị MnO2, biết rằng khí Cl2 có mặt trong phản nghịch ứng đó hoàn toàn có thể đẩy được 12,7g I2 từ bỏ dd NaI.


Lớp 10 chất hóa học Đề bình chọn cuối kì II: đề 2
2
0
Gửi bỏ

3)Phương trình chất hóa học của phản bội ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

71g (2 x 127)g

X g 12,7g

X = 3,55g

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(4 x 36,5g) 71g

Y g 3,55 g

Y = 7,3g

Khối lượng HCl buộc phải dùng là 7,3g


Đúng 0

bình luận (0)

1)

nNaOH = 0,5 x 4 = 2 mola) Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng :MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 +2H2O0,8 mol 0,8mol 0,8 molCl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O0,8 mol → 1,6 mol. 0,8mol 0,8molb) độ đậm đặc mol/l của các chất trong dung dịch sau bội phản ứng:CM(NaCl) = CM(MnCl2) = CM(NaClO) = 0,8 /0,5 = 1,6 mol/lCM(NaOH)dư = (2. 1,6)/0,5 = 0,8 mol/l


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net