Câu 382464: Dãy những nguyên tố chất hóa học được bố trí theo chiều tính kim loại giảm dần?

A.

Bạn đang xem: Tính kim loại tăng dần trong dãy

Mg, K, Al, na

B. K, Na, Mg, Zn

C. Na, Mg, Al, K

D. Al, K, Na, Mg


Dãy chuyển động hóa học tập của kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Xem thêm: Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Tết Năm 2022, Tết 2022 Là Ngày Nào


Giải bỏ ra tiết:

- trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, theo hướng từ trái thanh lịch phải, tính kim loại giảm dần

- đồ vật tự các nguyên tố được thu xếp theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần dần là: K, Na, Mg, Zn.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát