Định nghĩa pH là gì? Độ pH của các chất? phương thức đường chéo cánh tính pH? phương pháp tính độ pH của dung dịch axit, bazo? các dạng bài tập tính pH dung dịch?… Trong bài viết dưới đây, magmareport.net sẽ giúp bạn tổng đúng theo những kỹ năng về nhà đề cách tính pH, cùng theo dõi nhé!


Mục lục

3 phương thức tính pH4 phương pháp tính nhanh pH của các chất5 Phân các loại và phương pháp tính pH của những dung dịch

Định nghĩa pH là gì? Thang pH

pH được biết đến là chỉ số đo chuyển động (hoạt độ) của các ion Hiđro.Mặc cho dù pH không tồn tại đơn vị đo, mặc dù vậy thì nó không phải là thang đo ngẫu nhiên, số đo ra đời từ định nghĩa dựa vào độ hoạt động của các ion Hiđro trong dung dịch.

Bạn đang xem: Tính ph của các dd sau

*


Công thức tính pH

Công thức để tính pH là:

(pH = -lg )

() biểu lộ hoạt độ của những ion (H^+) (hay chính xác hơn là (), tức các ion hiđronium), được đo theo mol trên lít (còn gọi là phân tử gam). Trong những dung dịch loãng (như nước sông tốt từ vòi nước) thì hoạt độ xấp xỉ bằng mật độ của ion (H^+).Lg bộc lộ lôgarit cơ số 10, và vì thế pH được tư tưởng là thang đo lôgarit của tính axít.(=10^-14)

Phương pháp tính pH

Đối cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp tính độ pH cùng với axit bazo mạnhTính nồng độ (H^+/OH^-)Áp dụng công thức tính pH: (pH = -lg )Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ (OH^-)

(Rightarrow pOH Rightarrow pH = 14 – pOH)

Đối cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp tính độ pH với axit bazo yếuTương tự như axit mạnh.Sử dụng kết hợp công thức tính độ điện ly (alpha), hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: (K_a,, K_b)Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan ((n_o))

(alpha = fracnn_o)

hay: (alpha = fracCC_o)

Hằng số phân li axit: (HA Leftrightarrow H^+ + A^-)

(K_a = frac.) ( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

Hằng số phân li bazo: (BOH Leftrightarrow B^+ + OH^-)

(K_b = frac.) (chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Công thức tính cấp tốc pH của các chất

Cách tính pH của hỗn hợp axit yếu HA 

(pH = -frac12(log K_a + log C_a) = -log (alpha .C_a))

với:

(alpha) là độ điện li(K_a) : hằng số phân li của axit(C_a) : mật độ mol/l của axit

Cách tính pH của hỗn hợp bazơ yếu đuối BOH

(pH = 14 + frac12(log K_b + log C_b))

với

(K_b) : hằng số phân li của bazơ(C_b) : mật độ mol/l của bazơ

Cách tính pH của hỗn hợp axit yếu HA cùng muối NaA

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Với:

(C_a): độ đậm đặc mol/l của axit(C_m) : độ đậm đặc mol/l của muối

Cách tính pH của dung dịch đệm

Dung dịch đệm được tư tưởng là dung dịch chứa một hỗn hợp của axit yếu cùng bazơ liên phù hợp với nó hoặc tất cả hổn hợp của bazơ yếu cùng axit liên hợp. Một lếu hợp vì thế sẽ có chức năng chống lại mọi biến hóa pH vị một lượng nhỏ tuổi của axit, hoặc bazơ được cung cấp hỗn hợp.

*

Phân nhiều loại và cách tính pH của các dung dịch

Nhìn chung có thể chia bài tập tính pH thành 2 loại lớn:

Bài thói quen pH của những dung dịch không có phản ứng xảy ra.Bài tập tính pH của các dung dịch tất cả phản ứng xảy ra.

Bài thói quen pH của các dung dịch không tồn tại phản ứng xảy ra

Dựa vào các triết lý trên đây, ta có những dạng bài tập về kiểu cách tính pH như sau:

Tính pH của dung dịch axit mạnh.Tính pH của hỗn hợp bazơ mạnh.Tính pH của dung dịch axit, bazơ yếu ớt đơn.Tính pH của tất cả hổn hợp axit mạnh dạn và axit yếu; bazơ mạnh bạo và bazơ yếu.Tính pH trong hỗn hợp Axit, bazơ yếu đa chức.Tính pH của dung dịch đệm.Tính pH của hỗn hợp muối.

*

*

Bài thói quen pH thu được vị phản ứng giữa 2 dung dịch

pH của hỗn hợp tạo vị phản ứng của axit bạo dạn và bazơ mạnh

Cách giải

*

pH của dung dịch tạo nên do phản bội ứng của axit bạo gan và bazơ yếu

Cách giải

Nếu lượng axit mạnh lớn hơn lượng bazơ yếu hèn thì tính pH theo cách làm của dung dịch tất cả hổn hợp axit mạnh- axit yếu.Nếu lượng axit nhỏ hơn lượng bazơ thì tính pH theo cách làm của dung dịchhỗn hợp hỗn hợp bazơ yếu cùng axit yếu đuối – dung dịch đệm.Nếu lượng axit bởi lượng bazơ thì tạo thành dung dịch là axit yếu đuối (liên hợp).pH của dung dịch sản xuất axit yếu cùng bazơ mạnh

Cách giải

Nếu lượng axit yếu lớn hơn lượng bazơ bạo phổi thì tính pH theo công thức của dung dịch các thành phần hỗn hợp hai axit yếu.Nếu lượng axit yếu thấp hơn lượng bazơ mạnh mẽ thì tính pH theo bí quyết của dung dịch hỗn hợp bazơ mạnh dạn và bazơ yếuNếu lượng axit yếu bởi lượng bazơ dũng mạnh thì tính pH theo phương pháp của hỗn hợp bazơ yếu (liên hợp).pH của dung dịch tạo ra axit yếu cùng bazơ yếu

Cách giải

Nếu lượng axit yếu lớn hơn lượng bazơ yếu đuối thì tạo thành dung dịch 2 axit yếu. Trường hợp lượng axit yếu thấp hơn lượng bazơ thì tạo nên dung dịch các thành phần hỗn hợp 2 bazơ yếuNếu lượng axit yếu bởi lượng bazơ thì tạo nên dung dịch gần như là là trung tính.

Tìm hiểu phương thức đường chéo tính pH

*

*

*

Một số dạng bài xích tập về phong thái tính pH

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch (H_2SO_4) 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Xem thêm: Những Hình Nền Đẹp Cute Cho Điện Thoại Đẹp Nhất, Hình Nền Cute Dễ Thương Nhất 2022

Cách giải:

Số mol HCl là

(n_HCl = frac10.7,3100.36,5 = 0,02, (mol))

Số mol (H_2SO_4) là

(n_H_2SO_4 = frac20.4,9100.98 = 0,01, (mol))

*

Tổng số mol (H^+) là

(n_H^+ = 0,02 + 0,02 = 0,04, mol)

(C_M, H^+ = frac0,040,1 = 0,4, M)

(Rightarrow pH = 0,4)

Bài 2: Tính pH của dd (NH_3) 0,1M, biết (K_b) của (NH_3 = 1,8.10^-5) và làm lơ sự phân li của nước.

Cách giải:(K_b = fracx^2(0,1-x)= 1,8.10^-5)

(Rightarrow x = 1,34.10^-3)

(Rightarrow) pOH = 2,87

(Rightarrow) pH = 11,13

Bài 3: Tính pH của dd (CH_3COONa) 0,5M; biết (K_b) của (CH3COO^- = 5,71.10^-10) và bỏ qua sự phân li của nước

Cách giải:

(K_a = fracx^2(0,5-x) = 5,71.10^-10)

(Rightarrow x = 1,68.10^-5)

(Rightarrow) pOH = 4,77

(Rightarrow) pH = 9,23

Như vậy, nội dung bài viết trên phía trên của magmareport.net đã giúp bạn khái quát lác về siêng đề phương pháp tính pH cũng tương tự trả lời các câu hỏi như: định nghĩa pH là gì? phương thức đường chéo cánh tính pH? phương pháp tính độ pH của dung dịch axit, bazo?… hy vọng những kỹ năng trong bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc cách tính pH của dung dịch. Chúc bạn luôn luôn học tốt!