Tích phân từng phần (tptp) với phương pháp đổi biến hóa số là hai trong các phương thức tính tích phân. TPTP được sử dụng khi biểu thức dưới dấu tích phân chứa 2 loại hàm số không giống nhau trong 4 một số loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng đều có khi phương pháp này được dùng trong những bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề nặng nề như họ tưởng buộc phải không nào. Hãy vắt chắc “thần chú” với bảng nguyên hàm để xử nhanh dạng toán này nhé.