Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 32: Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1 chương 2

Lời giải

Sự phụ thuộc vào về quãng đường đi được của một xe khách với vận tốc và thời gian.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 33: Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999

Lời giải

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 33: Hãy chỉ ra những giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D

D = 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

Lời giải

Hàm số: tổng cộng công trình tham dự giải thưởng

x1995199619971998199920002001
y39435678108116141

Hàm số: tổng cộng công trình đạt giải thưởng

x1995199619971998199920002001
y10172328293543

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 33: Hãy kể những hàm số vẫn học sống Trung học tập cơ sở

Lời giải

Các hàm số đang học là; hàm số hàng đầu y = ax + b; hàm số y = ax2

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 34: search tập xác minh của những hàm số sau

*

Lời giải

a) Biểu thức g(x) = 3/(x + 2) khẳng định khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R-2

*

TXĐ của hàm số là D = <-1;1>

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 34: Tính cực hiếm của hàm số ở chăm chú trên trên x = -2 và x = 5.

*

Lời giải

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4

x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 35: dựa vào đồ thị của nhì hàm số đã cho trong hình 14

y = f(x) = x + 1 và y = g(x) = 1/2 x2

Hãy:

a)Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b)Tìm x, làm sao để cho f(x) = 2;

Tìm x, thế nào cho g(x) = 2;

Lời giải

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 38: Xét tính chẵn lẻ của những hàm số

a)y = 3x2 – 2;b) y = 1/x;c) y = √x

Lời giải

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) y = f(x) = 1/x

TXĐ: D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)

Vậy y = f(x) = 1/x là hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = <0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên ko là hàm số chẵn cũng ko là hàm số lẻ.

Bài 1 (trang 38 SGK Đại số 10): search tập xác minh của hàm số:

*

Lời giải:

a) bao gồm nghĩa khi 2x + 1 ≠ 0 ⇔ x ⇔ –1/2.

Vậy tập xác minh của hàm là D = R -1/2.

b) xác định khi x2 + 2x – 3 ≠ 0.

*

Giải phương trình x2 + 2x – 3 = 0 ⇔ (x-1)(x+3) = 0 ⇔

Do đó x2 + 2x – 3 ≠ 0 khi x ≠ 1 cùng x ≠ -3.

Vậy tập khẳng định của hàm số là D = R 1;-3

*

c) khẳng định khi

*

Vậy tập xác định của hàm số là

Kiến thức áp dụng

+ Hàm phân thức xác minh nếu mẫu mã số không giống 0.

*

+ Hàm xác định khi f(x) ≥ 0.

Bài 2 (trang 38 SGK Đại số 10): mang lại hàm số

*

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 3; x = -1; x = 2.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 23 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 2

Lời giải:

– Ta bao gồm : x = 3 > 2 nên f(3) = 3 + 1 = 4.

– Ta gồm : x = -1 2 – 2 = –1.

– Ta gồm : x = 2 cần f(2) = 2 + 1 = 3.

Kiến thức áp dụng

+ Một hàm số hoàn toàn có thể được cho bởi vì hai, cha hoặc nhiều công thức.

Bài 3 (trang 39 SGK Đại số 10): mang lại hàm số y = 3x2 – 2x + 1. Những điểm sau có thuộc đồ vật thị của hàm số ko ?