• Biết phương pháp giải một số trong những phương trình mũ cùng phương trình logarit đơn giản.

Bạn đang xem: Toán 12 bài 5 chương 2

 + Về kỹ năng:

 • Biết vận dụng các đặc thù của hàm số mũ, hàm số logarit vào giải những phương trình mũ cùng logarit cơ bản.

 • biết cách vận dụng phương pháp đặt ẩn phụ, cách thức vẽ đồ dùng thị với các cách thức khác vào giải phương trình mũ, phương trình logarrit đối kháng giản.

 + Về bốn duy cùng thái độ:

 • phát âm được cách thay đổi đưa về và một cơ số so với pt mũ cùng phương trình logarit.

 • Tổng kết được các cách thức giải phương trình mũ cùng phương trình logarit.

Xem thêm: Chứng Minh Bất Đẳng Thức Bunhiacopxki 3 Số, Công Thức Bất Đẳng Thức Bunhiacopxki

 


*
5 trang
*
ngochoa2017
*
747
*
0Download
Bạn sẽ xem tư liệu "Giáo án Giải tích 12 CB - Chương 2 - bài xích 5: Phương trình mũ cùng phương trình logarit", để thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Tuần:10-11Tiết:30-31§5 PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARITI. Mục tiêu + Về kiến thức:• Biết những dạng phương trình mũ và phương trình logarit teo bản.• Biết phương thức giải một số phương trình mũ cùng phương trình logarit solo giản. + Về kỹ năng:• Biết áp dụng các đặc điểm của hàm số mũ, hàm số logarit vào giải các phương trình mũ cùng logarit cơ bản.• biết phương pháp vận dụng phương pháp đặt ẩn phụ, cách thức vẽ trang bị thị và các phương pháp khác vào giải phương trình mũ, phương trình logarrit đơn giản. + Về tư duy và thái độ:• gọi được cách thay đổi đưa về cùng một cơ số đối với pt mũ với phương trình logarit.• Tổng kết được các phương pháp giải phương trình mũ và phương trình logarit. II. Sẵn sàng của giáo viên và học sinh + Giáo viên:- Phiếu học tập tập, bảng phụ. + học sinh:- lưu giữ các đặc thù của hàm số mũ với hàm số logarit.- Làm những bài tập về nhà.III. Phương thức + Đàm thoại, giảng giải, các hoạt động.IV. Quá trình bài học 1) Ổn định tổ chức:- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2) Kiểm tra bài bác cũ: 3) bài mới:TIẾT 1Hoạt động của giáo viênHoạt rượu cồn của học sinhGhi bảng* hoạt động 1.+ gia sư nêu bài bác toán bắt đầu ( SGK).+ gia sư gợi mỡ: Nếu p là số tiền nhờ cất hộ ban đầu, sau n năm số chi phí là Pn, thì Pn được khẳng định bằng cách làm nào?+ GV kế luận: vấn đề giải những phương trình bao gồm chứa ẩn số ngơi nghỉ số nón của luỹ thừa, ta điện thoại tư vấn là phương trình mũ.+ GV cho học sinh nhận xet dưa ra dạng phương trình mũ.+ Đọc kỹ đề, phân tích bài bác toán.+ học sinh theo dõi giới thiệu ý kiến. • Pn = P(1 + 0,084)n • Pn = 2P bởi đó: (1 + 0,084)n = 2Vậy n = log1,084 2 ≈ 8,59+ n Î N, bắt buộc ta chon n = 9.+ học sinh nhận xet dưa ra dạng phương trình mũI. Phương trình mũ.1. Phương trình mũ cơ bảna. Định nghĩa :+ Phương trình nón cơ bạn dạng có dạng : ax = b, (a > 0, a ≠ 1) b. Nhận xét:+ với b > 0, ta có: ax = b x = logab+ với b 0, a ≠ 1) là hoành độ giao điểm của vật thị hàm số nào?+ trải qua vẽ hình, GV cho học viên nhận xét về tính chất của phương trình ax = b, (a > 0, a ≠ 1) + học sinh luận bàn cho hiệu quả nhận xét+ Hoành độ giao điểm của nhị hàm số y = ax với y = b là nghiệm của phương trình ax = b.+ Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của hai vật thị hàm số. + học sinh nhận xét :+ ví như b 0, đồ thị nhị hàm số giảm nhau tại một điểm duy nhất, do đó phương trình có một nghiệm độc nhất vô nhị x = logab c. Minh hoạ bằng đồ thị: * cùng với a > 1 * cùng với 0 0, a ≠ 1) • b>0, bao gồm nghiệm độc nhất x = logab • b 0, a ≠ 1. Ta luôn có: aA(x) = aB(x) óA(x) = B(x)* Phiếu học hành số 2:Giải phương trình sau:22x+5 = 24x+1.3-x-1* hoạt động 5:+ GV thừa nhận xét bài xích toán triết lý học sinh chuyển ra các bước giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ+ GV định hướng học sinh giải phwơng trình bằng cách đăt t = + cho biết thêm điều kiện của t ?+ Giải tìm được t+ Đối chiếu đk t ≥ 1+ trường đoản cú t tìm kiếm x,kiểm tra đk x trực thuộc tập xác minh của phương trình.+ học sinh luận bàn theo nhóm, theo lý thuyết của giáo viên, chuyển ra những bước- Đặt ẩn phụ, tìm điều kiện của ẩn phụ.- Giải pt search nghiệm của việc khi đang biết ẩn phụ+ Hoc sinh thực hiện giảiTâp xác định: D = <-1; +∞)Đặt: t = , Đk t ≥ 1.Phương trình trở thành: t2 - 4t - 45 = 0 giải được t = 9, t = -5.+ cùng với t = -5 ko thoả ĐK+ cùng với t = 9, ta được ó x = 3b. Đặt ẩn phụ.* Phiếu học hành số 3:Giải phương trình sau:* hoạt động 6:+ GV giới thiệu nhận xét về đặc điểm của HS logarit+ GV chỉ dẫn HS nhằm giải phương trình này bằng phương pháp lấy logarit cơ số 3; hoặc logarit cơ số 2 nhì vế phương trình+GV mang đến HS đàm luận theo team + nhận xét , kết luận+HS tiểp thu loài kiến thức+Tiến hành bàn bạc nhóm theo định hướng GV+Tiến hành giải phương trình:óóógiải phương trình ta được x = 0, x = - log23c. Logarit hoá.Nhận xét :(a > 0, a ≠ 1) ; A(x), B(x) > 0Tacó :A(x)=B(x)ólogaA(x)=logaB(x) * Phiếu học tập số 4:Giải phương trình sau: * vận động 1:+ GV gửi ra những phương trình tất cả dạng:• log2x = 4• log42x – 2log4x + 1 = 0Và khẳng định đấy là các phương trình logarit HĐ1: T ìm x biết :log2x = 1/3+ GV đưa ra pt logarit cơ phiên bản logax = b, (a > 0, a ≠ 1) + Vẽ hình minh hoạ+ đến HS nhấn xét về ngiệm của phương trình+ HS theo dõi ví dụ+ ĐN phương trình logarit+ HS vận dụng đặc điểm về hàm số logarit vào giải phương trình log2x = 1/3ó x = 21/3 ó x = + quan sát và theo dõi hình vẽ chỉ dẫn nhận xét đến Phương trình :Phương trình luôn luôn có ngiệm duy nhẩt x = ab, với tất cả bII. Phương trình logarit 1. Phương trình logarit cơ bảna. ĐN : (SGK)+ Phương trình logarit cơ phiên bản có dạng: logax = b, (a > 0, a ≠ 1) + logax = b ó x = abb. Minh hoạ bằng đồ thị* cùng với a > 1.* cùng với 0 0, a ≠ 1) luôn gồm nghiệm duy nhất x = ab, với đa số b* vận động 2:+ mang đến học sinh luận bàn nhóm+ nhận xét cách trình bày bài giải của từng nhóm.+ tóm lại cho học viên ghi nhận kiến thức.Học sinh bàn luận theo nhóm, triển khai giải phương trình. Log2x + log4x + log8x = 11ólog2x+log4x+log8x =11ólog2x = 6óx = 26 = 642. Phương pháp giải một vài phương trình logarit đối kháng giản.a. Đưa về cùng cơ số.* Phiếu học tập số 1:Giải phương trình sau: log2x + log4x + log8x = 11* vận động 3:+ Giáo viên triết lý cho học sinh đưa ra quá trình giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ.+ GV kim chỉ nan :Đặt t = log3x+ Cho thay mặt đại diện nhóm lên bảng trình diễn bài giải của nhóm.+ dấn xét, reviews cho điểm theo nhóm.+ học sinh luận bàn theo nhóm, bên dưới sự kim chỉ nan của GV chuyển ra quá trình giải :- Đặt ẩn phụ, tìm ĐK ẩn phụ.- Giải phương trình tra cứu nghiệm của vấn đề khi đang biết ẩn phụ- tiến hành giải :ĐK : x >0, log3x ≠5, log3x ≠-1Đặt t = log3x, (ĐK:t ≠5,t ≠-1)Ta được phương trình :ó t2 - 5t + 6 = 0 giải phương trình ta được t =2, t = 3 (thoả ĐK)Vậy log3x = 2, log3x = 3+ Phương trình sẽ cho tất cả nghiệm : x1 = 9, x2 = 27b. Đặt ẩn phụ. * Phiếu tiếp thu kiến thức số 2:Giải phương trình sau: * chuyển động 4:+ Giáo viên mang lại học sinh đàm luận nhóm.+ Điều kiện của phương trình?+ GV lý thuyết vận dụng đặc thù hàm số mũ: (a > 0, a ≠ 1), Tacó :A(x)=B(x) óaA(x) = aB(x)+ bàn bạc nhóm.+ triển khai giải phương trình: log2(5 – 2x) = 2 – xĐK : 5 – 2x > 0.+ Phương trình đã mang đến tương đương. 5 – 2x = 4/2x.ó22x – 5.2x + 4 = 0.Đặt t = 2x, ĐK: t > 0.Phương trình trở thành:t2 -5t + 4 = 0. Phương trình tất cả nghiệm : t = 1, t = 4.Vậy 2x = 1, 2x = 4, buộc phải phương trình đang cho tất cả nghiệm : x = 0, x = 2.c. Nón hoá.* Phiếu học tập số 3:Giải phương trình sau: log2(5 – 2x) = 2 – xIV.Cũng cố. + thầy giáo nhắc lại những kiến thức cơ bản.+ các đại lý của phương thức đưa về cùng cơ số, logarit hoá nhằm giải phương trình mũ và phương trình logarit.+ quá trình giải phương trình mũ và phương trình logarit bằng cách thức đặt ẩn phụ.V. Bài xích tập về nhà.+ cố gắng vững các khái niệm, cách thức giải toán.+ Giải toàn bộ các bài bác tập ngơi nghỉ sách giáo khoa trực thuộc phần này.