- Chọn bài xích -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ cùng phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II


Bạn đang xem: Toán 12 ôn tập chương 2

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách giải toán 12 bài bác ôn tập chương II giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 12 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số nón thực

Lời giải:

Tính hóa học của lũy quá với số mũ thực:

Cho a, b là phần đa số thực dương; α,β là đông đảo số thực tùy ý. Lúc ấy ta có:

*

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải những bất phương trình:

*

Lời giải:

*

Vậy bất phương trình tất cả tập nghiệm (-∞; -30)


*

*

Kết phù hợp với điều kiện xác định được x > 3.

Vậy bất phương trình bao gồm tập nghiệm (3; +∞).

d) Điều kiện: x > 0.

*

(Bất phương trình bậc hai ẩn log3x).


*

Vậy bất phương trình gồm tập nghiệm <9; 27>.

Bài 3 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các đặc thù của hàm số mũ với hàm số logarit.

Lời giải:

a) Hàm số mũ: y = ax

– Tập xác định: D = R.

– Chiều biến thiên:

+ y = ax.lna

a > 1 ⇒ y’ > 0 ⇒ Hàm số đồng đổi thay trên R.

0

⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của thứ thị hàm số.

– Đồ thị:

+ Đồ thị trải qua (0; 1) và (1; a).

+ Đồ thị nằm bên trên trục hoành.

b) Hàm số logarit: y = logax

– Tập xác định: D = (0; +∞).

– Chiều trở thành thiên:

*

a > 1 ⇒ y’ > 0 ⇒ Hàm số đồng trở thành trên D.

0

*

⇒ x = 0 (trục Oy) là tiệm cận đứng của thứ thị hàm số.

– Đồ thị:

+ Đồ thị hàm số trải qua (1; 0) cùng (a; 1).

+ Đồ thị nằm sát phải trục tung.

Bài 4 (trang 90 SGK Giải tích 12):
tra cứu tập xác minh của hàm số:

*

Lời giải:

*

*
*

Bài 5 (trang 90 SGK Giải tích 12):
Biết 4x + 4-x = 23. Hãy tính 2x + 2-x

Lời giải:

(2x + 2-x)2

= 22x + 2.2x.2-x + 2-2x

= 4x + 2 + 4-x

= 25

Mà 2x + 2-x > 0

⇒ 2x + 2-x = 5

Bài 6 (trang 90 SGK Giải tích 12): cho logab = 3; logac = -2

*

Lời giải:


*

Bài 7 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình:

*

Lời giải:

*

*

*

*

*

Bài 8 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải những bất phương trình:

*

Lời giải:

*

Vậy bất phương trình gồm tập nghiệm

*

*
*

Vậy bất phương trình bao gồm tập nghiệm (-∞; -1)

*

Vậy bất phương trình có tập nghiệm

*

d) Điều kiện: x > 0

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm

*

Bài 1 (trang 91 SGK Giải tích 12):
search tập xác minh của hàm số
*

(A). (–∞; 1) ∪ (2; +∞).

(B). (1; 2).

(C). R1.

(D). R 1; 2.

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 91 SGK Giải tích 12): Chọn phương pháp đúng:

*

Lời giải:

*

Bài 3 (trang 91 SGK Giải tích 12): mang đến hàm số f(x) = ln⁡(4x-x2). Chọn xác minh đúng vào các xác định sau:

A. F’(2) = 1

B. F’(2)= 0

C. F’(5) = 1,2

D. F’(-1)= -1,2

Lời giải:

Chọn giải đáp B.

Điều khiếu nại xác định: 4x – x2 > 0 ⇔ x(4 – x) > 0 ⇔ 0 Bài 4 (trang 91 SGK Giải tích 12): cho hàm số g(x) =

*

Nghiệm của bất phương trình g(x) > 0 là:

A. X > 3

B. X 3

C. 2 2 – 5x + 7 > 0 (Đúng với mọi x).

*

Bài 5 (trang 91 SGK Giải tích 12): trong số hàm số:

*

A. F(x) B. G(x)

C. H(x) D. G(x) cùng h(x)

Lời giải:

*
*

Bài 6 (trang 91 SGK Giải tích 12):
Số nghiệm của phương trình 22x2 – 7x – 5 = 1

(A). 0;(B). 1;(C). 2;(D) 3.

Lời giải:

*

Bài 7 (trang 91 SGK Giải tích 12): Nghiệm của phương trình 10log9 = 8x + 5

*

Lời giải:

*giữ hộ Đánh giá bán

Đánh giá chỉ trung bình 5 / 5. Số lượt tiến công giá: 1110

chưa xuất hiện ai đánh giá! Hãy là tín đồ đầu tiên nhận xét bài này.*

Điều hướng bài bác viết


Bài 6: Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgarit
Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân với ứng dụng
Xem thêm: Học Sinh Không Được Lưu Ban Quá Bao Nhiêu Lần Trong Một Cấp Học?