Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số. Giải bài xích tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Lý giải giải bài bác tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 tập 2 bài 5: quy đồng mẫu nhiều phân số


Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu các Phân SốTrả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài bác tập bài bác 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài bác 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số

Quy đồng mẫu số của rất nhiều phân số là biến hóa những phân số đó lần lượt thành đa số phân số bởi chúng nhưng bao gồm cùng mẫu số với những phân số còn lại.

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Muốn quy đồng nhị phân số ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội bình thường của 2 mẫu số để triển khai mẫu chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã (chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số hai phân số Giải: Ta gồm 22 là bội thông thường của 11 với 2

Vậy: (thừa số phụ ở đây là 2)

(thừa số phụ ở đấy là 11)

Vậy nhị phân số với được quy đồng mẫu số thành nhị phân số tương xứng là với .

2. Các bước quy đồng mẫu số các phân số với chủng loại số dương

Muốn quy đồng những phân số với chủng loại số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là chủng loại chung.

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi mẫu (bằng biện pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu mã số của những phân số sau ; .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu mã chung của các phân số đã mang lại 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; cùng được quy đồng mẫu số thành 3 phân số tương xứng là ; .

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài bác 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số tương thích vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài xích 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) tra cứu BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân số lần lượt bởi ; ; ; dẫu vậy cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta bao gồm 8 = 23

Các quá số tầm thường và riêng rẽ là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có những phân số lần lượt bởi ; ; ; cơ mà cùng tất cả mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng mẫu mã số các phân số ; ; ; cùng với mẫu bình thường là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài bác 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào địa điểm trống nhằm quy đồng mẫu những phân số: với – kiếm tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– search thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với vượt số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu những phân số: ; ; .

Giải:

a) – tìm kiếm BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– search thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– thừa số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương xứng ta được kết quả như sau:

;

;

.

Giải bài bác tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: ; ; .

b) trong số phân số đã cho, phân số nào chưa buổi tối giản?

Từ thừa nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như vậy nào?

Giải:

a) Ta có: chủng loại số phổ biến là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta có phân số chưa phải là phân số tối giản.

Từ đó ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu những phân số đã cho, trước hết đề nghị rút gọn những phân số đã mang lại thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu chung của ; cùng là 48.

Sau khi quy đồng mẫu ta được kết quả đơn giản hơn là ; cùng

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) b) cùng c) cùng -6

Giải:

a) Ta tất cả mẫu tầm thường là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta có mẫu bình thường là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta gồm -6 = buộc phải mẫu tầm thường của cùng -6 là 15

Vậy cùng -6 quy đồng mẫu sẽ là với -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) cùng ;

b) ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta gồm mẫu phổ biến là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng chủng loại với ta được cùng = = b) Rút gọn ta được = Ta gồm mẫu chung của cùng là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng chủng loại như sau:

= = =

= = c) Ta gồm mẫu số chung là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu mã số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2018 Môn Văn Có Đáp Án, 20 Bộ Đề Thi Thử Thpt Qg Môn Văn Có Đáp Án

d) Ta tất cả mẫu số bình thường là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?