Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) . Hãy tính: \(f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)\)
Bạn đang xem: Toán 7 bài 29 trang 64

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ f(a) là giá trị của hàm số tại x = a.

+ Thay từng giá trị \(x\) vào hàm số ban đầu ta tìm được các giá trị \(y\) tương ứng với giá trị \(x\) đó.


Lời giải chi tiết

Ta có: \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\)

Thay \(x=2; 1; 0; -1; -2\) vào hàm số ta được:

\(f\left( 2 \right) = {2^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)

\(f\left( 1 \right) = {1^2} - 2 = 1 - 2 = -1\)

\(f\left( 0 \right) = {0^2} - 2 = - 2\)

\(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 2 = 1 - 2 = - 1\)

\(f\left( { - 2} \right) = {\left( { - 2} \right)^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)

magmareport.net


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp magmareport.net
Xem thêm: Chương I: Chuyển Động Rơi Tự Do Là, Sự Rơi Tự Do

Cảm ơn bạn đã sử dụng magmareport.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.