- Chọn bài xích -Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - rèn luyện (trang 104-105)Luyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - luyện tập (trang 115-116)Luyện tập (trang 115-116)Bài 7: Hình chóp rất nhiều và hình chóp cụt đềuBài 8: diện tích xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp phần lớn - luyện tập (trang 124-125)Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương 4Bài tập ôn thời điểm cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật – luyện tập (trang 104-105) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phải chăng và phù hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 3 trang 101: Quan liền kề hình hộp chữ nhật (h.84):

– A’A bao gồm vuông góc cùng với AD hay là không ? bởi vì sao ?

– A’A tất cả vuông góc cùng với AB hay là không ? bởi sao ?

*

Lời giải

– A’A có vuông góc với AD vị là nhị cạnh kề nhau của hình chữ nhật AA’D’D

– A’A gồm vuông góc cùng với AB bởi vì là nhì cạnh kề nhau của hình chữ nhật AA’B’B

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 3 trang 102: tìm trên hình 84 những đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD)

Ở hình 84:

– Đường thẳng AB có nằm trong phương diện phẳng (ABCD) hay là không ? do sao ?

– Đường thẳng AB gồm nằm trong khía cạnh phẳng (ADD’A’) hay không ? vày sao ?

Lời giải

– những đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD) : AA’, BB’, CC’, DD’

– Đường thẳng AB có nằm trong khía cạnh phẳng (ABCD) bởi vì hai điểm A, B thuộc khía cạnh phẳng (ABCD)

– Đường trực tiếp AB không phía bên trong mặt phẳng (ADD’A’) bởi điểm B không thuộc mặt phẳng (ADD’A’)

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 3 trang 102: tra cứu trên hình 84 những mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng (A’B’C’D’)

Lời giải

Các mặt phẳng vuông góc với phương diện phẳng (A’B’C’D’): (AA’B’B), (BB’C’C), (CC’D’D), (DD’A’A)

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 10 (trang 103 SGK Toán 8 tập 2): 1) vội vàng hình 87a theo những nét đã chỉ ra rằng thì giành được một hình hộp chữ nhật hay không?

2) Kí hiệu những đỉnh hình hộp gấp được như 87b.

Bạn đang xem: Toán 8 bài thể tích hình hộp chữ nhật

*

a) Đường thẳng BF vuông góc với những mặt phẳng nào?

b) hai mặt phẳng (AEHD) và (CGHD) vuông góc với nhau, vì chưng sao?

Lời giải:

1. gấp hình 33.a theo các nét đã chỉ ra rằng thì giành được một hình hộp chữ nhật.

2. A) vào hình hộp ABCD.EFGH thì:


BF vuông góc với mp (ABCD) và (EFGH)

b) nhì mặt phẳng (AEHD) cùng (CGHD)vuông góc cùng với nhau bởi mặt phẳng (AEHD) chứa đường thẳng EH vuông góc với khía cạnh phẳng (CGHD) tại H.

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 11 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Tính các kích thước của một hình vỏ hộp chữ nhật, hiểu được chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 cùng thể tích của hình vỏ hộp này là 480cm3.

b) diện tích s toàn phần của một hình lập phương là 486m2. Thể tích của chính nó là bao nhiêu?

Lời giải:

Gọi a, b, c là ba size của hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 12 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): A, B, C và D là hồ hết đỉnh của hình vỏ hộp chữ nhật mang lại ở hình 88. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:


*

Lời giải:

*

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 13 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Viết bí quyết tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.89).

b) Điền số tương thích vào các ô trống ngơi nghỉ bảng sau:

*

Lời giải:


*

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 14 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): Một bồn nước hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, từng thùng chứa trăng tròn lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

a) Tính chiều rộng lớn của bể nước.

b) fan ta đổ sản xuất bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể.

Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Lời giải:

a) Thể tích nước đổ vào:

120 x 20 = 2400 (l) = 2,4 (m3)

Chiều rộng của bể nước:

2,4 : (2 x 0,8) = 1,5(m)

b) Thể tích của hồ nước:

2400 + 60 x đôi mươi = 3600 (l) = 3,6 (m3)

Chiều cao của hồ nước nước:

3,6 : (2 x 1,5) = 1,2 (m)

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 15 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, tất cả chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. Tín đồ ta thả 25 viên gạch bao gồm chiều lâu năm 2dm, chiều rộng lớn 1dm và độ cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên phương pháp miệng thùng bao nhiêu đêximet? (giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Lời giải:

Thể tích của nước trong thùng:

7 x 7 x 4 = 196 (dm3)

Thể tích của 25 viên gạch:

25 x (2 x 1 x 0,5) = 25 (dm3)

Thể tích của nước và gạch:

196 + 25 = 221 (dm3)

Mực nước sau khoản thời gian thả gạch vào cao:

221 : (7 x 7) ≈ 4,51 (dm)

Nước trong thùng dưng lên cách miệng thùng là:

7 – 4,51 = 2,49 (dm).

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 16 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Thùng chứa của một xe cộ chở hàng ướp đông lạnh có dạng như hình 90. Một vài mặt là rất nhiều hình chữ nhật, chẳng hạn (ABKI), (DCC’D’), … . Quan giáp hình và vấn đáp các câu hỏi sau:

*

a) rất nhiều đường trực tiếp nào tuy vậy song với khía cạnh phẳng (ABKI)?

b) số đông đường thẳng làm sao vuông góc với phương diện phẳng (DCC’D’)?

c) phương diện phẳng (A’D’C’B’) bao gồm vuông góc vứi khía cạnh phẳng (DCC’D’) giỏi không?

Lời giải:

a) gần như đường thẳng song song với mặt phẳng (ABKI) là A’B’; D’C’; DC; GH.


b) những đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng (DCC’D’) là A’D’; B’C’; DG; CH; AI; BK.

c) Ta có: A’D’ ⊥ (CDD’C’) ⇒ (A’B’C’D’) ⊥ (CDD’C’)

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 17 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.91).

a) nhắc tên những đường thẳng tuy vậy song cùng với mp (EFGH).

b) Đường trực tiếp AB tuy nhiên song với đông đảo mặt phẳng nào?

c) Đường trực tiếp AD tuy vậy song với đầy đủ đường thẳng nào?

*

Lời giải:

a) đều đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH) là: AB; BC; CD; DA.

b) Đường thẳn AB tuy nhiên song với hầu hết mặt phẳng: (CDHG); (EFGH); (DCFE)

c) Đường trực tiếp AD tuy vậy song với số đông đường thẳng: BC, FG, EH

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 18 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Các form size của môt hình vỏ hộp chữ nhật là 4cm, 3cm và 2cm. Một bé kiến trườn theo phương diện của hình hộp kia từ Q dến p (h.92).

Xem thêm: Sư Tử Sinh Ngày 31 7 Là Cung Gì ? Cung Hoàng Đạo Gì

a) Hỏi nhỏ kiến bò theo con đường nào là ngắn nhất?

b) Độ lâu năm ngắn nhất kia là từng nào xentimet?


*

Lời giải:

Vì nhỏ kiến phải bò theo mặt của hình hộp từ Q đến p tức đề xuất bò trên “một phương diện phẳng”. Ta vẽ hình khai triển của hình hộp chữ nhật với trải phẳng như sau:

*

Khi đó, P sẽ có hai vị trí là P1 và P2. Cùng quãng đường ngắn tốt nhất sẽ là một trong trong nhị đoạn thẳng QP1 hoặc QP2.