- Chọn bài -Bài 1: nhị góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: những góc tạo do một con đường thẳng cắt hai đường thẳngBài 4: hai tuyến đường thẳng song songLuyện tập trang 91-92Bài 5: định đề Ơ-clit về đường thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 94-95Bài 6: tự vuông góc đến tuy vậy songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài xích tập) giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phạt biểu tư tưởng hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Toán hình 7 ôn tập chương 1

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Tuyên bố định lí về hai góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai con đường thẳng xx’, yy’ giảm nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được hotline là hai đường thẳng vuông góc cùng được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Phát biểu khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng.

Lời giải

Đường trực tiếp vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của chính nó được gọi là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Phân phát biểu tín hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong số góc tạo thành thành gồm một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Tuyên bố tiên đề Ơ – clit về đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Qua một điểm ở bên cạnh một mặt đường thẳng chỉ gồm một mặt đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phát biểu đặc điểm (định lí) của hai đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) nhị góc so le trong bằng nhau;

b) nhị góc đồng vị bằng nhau;

c) hai góc trong cùng phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Tuyên bố định lí về hai đường thẳng sáng tỏ cùng vuông góc với một đường thẳng thiết bị ba.

Lời giải


Hai mặt đường thẳng rõ ràng cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thứ tía thì chúng song song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Tuyên bố định lí về hai đường thẳng khác nhau cùng song song cùng với một mặt đường thẳng máy ba.

Lời giải

Hai mặt đường thẳng biệt lập cùng song song với một đường thẳng thứ bố thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Phát biểu định lí về một mặt đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai mặt đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Một mặt đường thẳng vuông góc với một trong hai mặt đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, bao gồm năm cặp con đường thẳng vuông góc và tứ cặp con đường thẳng tuy vậy song. Hãy quan giáp rồi viết tên các cặp đường thẳng kia và kiểm tra lại bằng eke

*

Lời giải:

Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng tuy vậy song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc với d đi qua M đi qua N.

b) những đường thẳng tuy nhiên song cùng với e đi qua M, đi qua N.

*

Lời giải:

*

Từ hình vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): cho đoạn thẳng AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: mang I là trung điểm AB

Qua I vẽ con đường thẳng d vuông góc cùng với AB

d là mặt đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): đến hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng song song với a trải qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ đường thẳng c//a trải qua O. Bởi a//b cùng a//c đề xuất c//b.

– a//c nên

*
(hai góc so le trong) bắt buộc
*

– b//c cần

*
(hai góc trong cùng phía) bắt buộc
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x vào hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c cần suy ra a // b

Do kia x + 115o = 180o (hai góc trong cùng phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho biết thêm d // d’ // d” và hai góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta rất có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phạt biểu các định lí được biểu đạt bằng những hình 42, rồi viết mang thiết kết luận của từng định lí (xem bài xích 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai tuyến phố thằng cùng vuông góc cùng với một đường thẳng thứ tía thì hai tuyến đường thẳng đó tuy vậy song với nhau.

Xem thêm: Câu Có " This Week Là Thì Gì ? Các Công Thức Liên Quan Học Từ Vựng

*

Hoặc: trường hợp một đường thẳng vuông góc với 1 trong hai đường thẳng song song thì nó đã vuông góc với mặt đường thẳng còn sót lại .

*

b) Nếu hai tuyến đường thẳng cùng tuy vậy song cùng với một đường thẳng thứ bố thì hai tuyến phố thẳng đó song song cùng với nhau.