- Chọn bài -Đọc, viết, so sánh những số có bố chữ sốCộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)Luyện tập trang 4Cộng các số có cha chữ số (có lưu giữ một lần)Luyện tập trang 6Trừ những số có cha chữ số (có ghi nhớ một lần)Luyện tập trang 8Ôn tập các bảng nhânÔn tập những bảng chiaLuyện tập trang 10Ôn tập về hình họcÔn tập về giải toánXem đồng hồXem đồng hồ (tiếp theo)Luyện tập trang 17Luyện tập bình thường trang 18

Xem tổng thể tài liệu Lớp 3: trên đây

Sách giải toán 3 Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 3 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 3 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu) :

*
*

Lời giải:

*

*

Bài 2 (trang 3 SGK Toán 3):
Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Bài 3 (trang 3 SGK Toán 3):


*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 3 SGK Toán 3): tra cứu số mập nhất, bé nhỏ nhất trong số số sau:

375; 421; 573; 241; 735; 142

Lời giải:

Số bự nhất trong những số đã chỉ ra rằng số: 735

Số nhỏ bé nhất trong số số đã chỉ ra rằng số: 142

Bài 5 (trang 3 SGK Toán 3): Viết những số: 537; 162; 830; 241; 519; 425

a) Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn