Muốn tìm kiếm số vừa phải cộng của khá nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi phân chia tổng đó mang đến số các số hạng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 27

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số trung bình cộng của 42 với 52 là :

(42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cùng của 36; 42 với 57 là :

(36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cùng của 34 ; 43 ; 52 cùng 39 là :

(34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là :

(20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt trọng lượng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm khối lượng trung bình của từng em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi phân tách tổng đó mang lại 4.

Lời giải bỏ ra tiết:

Cả tư em cân nặng số ki-lô-gam là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em khối lượng số ki-lô-gam là: 

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37kg.


Bài 3


Video lý giải giải


Tìm số vừa đủ cộng của những số tự nhiên liên tục từ 1 mang đến 9.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi phân tách tổng đó đến số những số hạng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Số vừa phải cộng của những số từ nhiên thường xuyên từ 1 đến 9 là : 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5


Lý thuyết

Bài toán 1: Rót vào cam đầu tiên 6(l) dầu, rót vào can thiết bị hai 4(l) dầu. Hỏi nếu như số lít dầu này được rót hầu như vào 2 can thì mỗi can tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

*

Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4 = 10 ((l))

Số lít dầu rót đông đảo vào can là:

10 : 2 = 5 ((l))

Đáp số : 5(l) dầu.

Nhận xét:

- lấy tổng số lít dầu phân tách cho 2 được số lít dầu rót phần đông vào từng can:

 (6 + 4): 2 = 5 ((l))

Ta call số 5 là số trung bình cộng của nhị số 6 cùng 4.

- Ta nói: Can đầu tiên có 6(l), can đồ vật hai tất cả 4(l), trung bình từng can có 5(l).

Bài toán 2: Số học viên của 3 lớp theo thứ tự là 25 học tập sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

*

Tổng số học sinh của 3 lớp:

25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có:

84 : 3 = 28 (học sinh)

Đáp số: 28 học tập sinh.

Nhận xét: Số 28 là trung bình cùng của ba số 25 ; 27 cùng 32.

Ta viết: (25 + 27 + 32) : 3 = 28

Muốn tìm số mức độ vừa phải cộng của tương đối nhiều số, ta tính tổng của những số kia rồi phân chia tổng đó cho những số hạng.

Xem thêm: Soạn Văn Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc (Phần 1 Và 2) Ngắn Nhất, Soạn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 525 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp magmareport.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng magmareport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.