Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 27

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là :

(42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36; 42 và 57 là :

(36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là :

(34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là :

(20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Lời giải chi tiết:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng số ki-lô-gam là: 

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37kg.


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là : 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5


Lý thuyết

Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6\(l\) dầu, rót vào can thứ hai 4\(l\) dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

*

Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4 = 10 (\(l\))

Số lít dầu rót đều vào can là:

10 : 2 = 5 (\(l\))

Đáp số : 5\(l\) dầu.

Nhận xét:

- Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

 (6 + 4): 2 = 5 (\(l\))

Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.

- Ta nói: Can thứ nhất có 6\(l\), can thứ hai có 4\(l\), trung bình mỗi can có 5\(l\).

Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

*

Tổng số học sinh của 3 lớp:

25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có:

84 : 3 = 28 (học sinh)

Đáp số: 28 học sinh.

Nhận xét: Số 28 là trung bình cộng của ba số 25 ; 27 và 32.

Ta viết: (25 + 27 + 32) : 3 = 28

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho các số hạng.

Xem thêm: Soạn Văn Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc (Phần 1 Và 2) Ngắn Nhất, Soạn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 525 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp magmareport.net


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng magmareport.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.