Vẽ hai tuyến đường thẳng cắt nhau sao cho trong những góc chế tác thành gồm một góc(47^o.) Tính số đo những góc còn lại
Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 6

Hướng dẫn:

Hai con đường thẳng giảm nhau tạo nên các cặp góc đối đỉnh.

Hai góc đối đỉnh là nhị góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Bài giải:

Vẽ hình:

*

Giả sử hai tuyến phố thẳng(xx")và(yy")cắt nhau tại(O)và(widehatxOy = 60^o)như hình vẽ

Suy ra(widehatxOy =widehatx"Oy" = 47^o)(hai góc đối đỉnh)

(widehatxOy + widehatxOy" = 180^o)(hai góc kề bù)

(Rightarrow)(widehatxOy" = 180^o - widehatxOy = 180^o - 47^o = 133^o)

Lại có:(widehatxOy" = widehatx"Oy )(cặp góc đối đỉnh)

(Rightarrow widehatx"Oy = 133^o)

 


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 1: nhị góc đối đỉnh - rèn luyện (trang 82-83) khác • Giải bài xích 1 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhị đường... • Giải bài bác 2 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hãy điền vào chỗ... • Giải bài xích 3 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai tuyến đường thằng... • Giải bài 4 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc(xBy) có... • Giải bài xích 5 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ góc(ABC) có... • Giải bài 6 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường thẳng... • Giải bài xích 7 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 bố đường... • Giải bài bác 8 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai góc có chung... • Giải bài bác 9 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc... • Giải bài xích 10 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Đố. Hãy vẽ một...


Xem thêm: Đơn Vị Của Công Của Nguồn Điện Là Gì? Công Suất Của Nguồn Điện Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7