Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc\(47^o.\) Tính số đo các góc còn lại
Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 6

Hướng dẫn:

Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra các cặp góc đối đỉnh.

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Bài giải:

Vẽ hình:

*

Giả sử hai đường thẳng\(xx"\)và\(yy"\)cắt nhau tại\(O\)và\(\widehat{xOy} = 60^o\)như hình vẽ

Suy ra\(\widehat{xOy} =\widehat{x"Oy"} = 47^o\)(hai góc đối đỉnh)

\(\widehat{xOy} + \widehat{xOy"} = 180^o\)(hai góc kề bù)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{xOy"} = 180^o - \widehat{xOy} = 180^o - 47^o = 133^o\)

Lại có:\(\widehat{xOy"} = \widehat{x"Oy} \)(cặp góc đối đỉnh)

\(\Rightarrow \widehat{x"Oy} = 133^o\)

 


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 1: Hai góc đối đỉnh - Luyện tập (trang 82-83) khác • Giải bài 1 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường... • Giải bài 2 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hãy điền vào chỗ... • Giải bài 3 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường thằng... • Giải bài 4 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc\(xBy\) có... • Giải bài 5 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ góc\(ABC\) có... • Giải bài 6 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường thẳng... • Giải bài 7 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Ba đường... • Giải bài 8 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai góc có chung... • Giải bài 9 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc... • Giải bài 10 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Đố. Hãy vẽ một...


Xem thêm: Đơn Vị Của Công Của Nguồn Điện Là Gì? Công Suất Của Nguồn Điện Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7