Chi phí là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình kinh doanh, duy trì hoạt động sản xuất của các cá nhân hay tổ chức. Để nhằm mục đích có thể mang lại nguồn lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp thì việc tối thiểu hóa chi phí là một yếu tố rất quan trọng. Chắc hẳn hiện nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về thuật ngữ này. Chính vì vậy, bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu tối thiểu hóa chi phí là gì cũng như những nội dung về tối thiểu hóa chi phí?

*
*

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568


Mục lục bài viết


1. Tìm hiểu về chi phí:

Ta hiểu về chi phí như sau:

Chi phí chính là toàn bộ các hao phí lao động, hao phí công cụ lao động và hao phí vật chất tính thành tiền để thực hiện một công việc nhất định.

Bạn đang xem: Tối thiểu hóa chi phí

Việc xác định chi phí được đánh giá là điều kiện để thực hiện các hoạt động một cách có hiệu quả. Tính chi phí có ý nghĩa lớn trong quản lí doanh nghiệp sản xuất hay thương mại cụ thể như sau:

– Thứ nhất: giúp phân tích và lựa chọn những phương án sản xuất và kinh doanh có lợi nhất, xác định khối lượng sản phẩm tối ưu cho một thời gian ngắn.

– Thứ hai: giúp đánh giá năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp, định ra chủ trương và phương hướng giảm chỉ phí, làm giảm cho việc tính toán.

– Thứ ba: giúp định giá thành và giá bán.

Trong kinh doanh, chi phí được phân chia làm nhiều giai đoạn khác nhau. Căn cứ vào giai đoạn sử dụng chi phí, có chi phí sản xuất và chi phí lưu thông; căn cứ vào tính chất của chỉ phí, có chỉ phí trực tiếp và chi phí gián tiếp; căn cứ vào hình thức biểu hiện, có chi phí lao động và chi phí vật chất.

Về mặt pháp lí, chi phí được phân chia làm hai loại chủ yếu đó chính là chi phí hợp lí, hợp lệ và chi phí không hợp lí, không hợp lệ. Trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí hợp lí, hợp lệ là chỉ phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Để nhằm mục đích có thể quản lí thuế, pháp luật quy định tất cả các doanh nghiệp phải phản ánh trung thực các loại chỉ phí trên số sách kế toán.

Theo yêu cầu của tái sản xuất sản phẩm xã hội phải chia ra các loại chi phí cụ thể như sau: chi phí bộ phận (cho một sản phẩm, một dịch vụ); chi phí toàn bộ của doanh nghiệp; chi phí sản xuất (loại chỉ phí tạo ra giá trị sử dụng của sản phẩm), chi phí sử dụng hay chỉ phí tiêu dùng (loại chi phí được dùng nhằm để biến giá trị sử dụng tiềm tàng thành giá trị sử dụng thực tế).

Đặc điểm chung của chi phí:

– Chi phí chính là hao phí tài nguyên (kể cả hữu hình và vô hình), vật chất, lao động.

– Những hao phí này phải gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh.

– Phải định lượng được bằng tiền và được xác định trong một khoảng thời gian nhất định.

Các đặc điểm này cũng chính là bản chất kinh tế của chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ bản chất kinh tế cụ thể này, chúng ta cũng sẽ có thể phân biệt được chi phí với chi tiêu, chi phí với vốn. Chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí được tài trợ từ vốn kinh doanh và được bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngược lại, chi tiêu đó chính là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó được dùng cho mục đích nào. Tuy nhiên, chi phí và chi tiêu cũng có mối quan hệ nhất định. Chi tiêu chính là cơ sở phát sinh chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí.

Chi phí và chi tiêu trên thực tế không những khác nhau về lượng mà còn khác nhau về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này chưa được tính vào chi phí (cụ thể ở đây chúng ta có thể ví dụ như mua nguyên vật liệu nhưng chưa sử dụng) và cũng có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế lại chưa chi tiêu (cụ thể ở đây chúng ta có thể ví dụ như chi phí trích trước). Sự khác biệt giữa chi phí và chi tiêu trong các doanh nghiệp là bởi vì do đặc điểm, tính chất vận động và phương thức chuyển dịch giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật hạch toán chúng.

Chi phí thực chất cũng khác với vốn, vốn được hiểu là biểu hiện bằng tiền những tài sản của doanh nghiệp nên bản thân chúng chưa tạo nên phí tổn.

2. Tìm hiểu về tối thiểu hóa chi phí:

Từ những phân tích nêu trên, ta hiểu về chi phí cụ thể như sau:

Chi phí chính là toàn bộ các hao phí lao động, hao phí công cụ lao động và hao phí vật chất tính thành tiền để thực hiện một công việc nhất định.

Chi phí được hiểu là một trong những yếu tố trung tâm của công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí hiện nay cũng được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau. Chi phí sản xuất cũng có thể hiểu một cách trừu tượng đó chính là biểu hiện bằng tiền của những hao phí lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh được tính cho một thời kỳ nhất định; hoặc chi phí còn được hiểu cơ bản là những phí tổn về nguồn lực, tài sản cụ thể và dịch vụ sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khái niệm tối thiểu hóa chi phí:

Tối thiểu hóa chi phí được hiểu cơ bản chính là quá trình chọn một kết hợp đầu vào đem lại tổng chi phí thấp nhất tại mức sản lượng nào đó.

Xem thêm: Đặt Tên Con Hài Hước Nhất 2022 ❤️ Top 1001 Tên Hài Nhất Việt Nam

Tối thiểu hóa chi phí chính là hành vi của người sản xuất tìm một kết hợp tối ưu lượng của các yếu tố sản xuất sao cho với mức chi phí thấp nhất để nhằm mục đích từ đó có thể đạt được một mức sản lượng mục tiêu đã xác định sẵn.