Toluen + Cl2 (as) xẩy ra phản ứng cầm ở nhánh. Vì vòng thơm tất cả hiệu ứng hút electron buộc phải phản ứng rứa ở nhánh dễ dàng hơn CH4
Bạn đang xem: Toluen cl2 ánh sáng

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi trên vòng benzen bao gồm sẵn nhóm vậy X, thì nhóm trang bị hai sẽ ưu tiên nắm vào địa điểm m - . Vậy X là số đông nhóm cầm cố nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT cân xứng của Z là:


Lượng clobenzen nhận được khi đến 15,6 gam C6H6 tác dụng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm 1 mol C6H6 cùng 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, hiệu suất 100%. Sau làm phản ứng thu được hóa học gì ? từng nào mol ?


Một hợp chất hữu cơ X bao gồm vòng benzen bao gồm CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Call tên hợp hóa học này hiểu được hợp chất này là thành phầm chính trong bội nghịch ứng thân C6H6 với Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bởi phản ứng của toluen với lếu láo hợp tất cả HNO3 đặc cùng H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết hiệu suất của cục bộ quá trình tổng thích hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo nên thành từ bỏ 230 gam toluen là


Để oxi hoá không còn 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít hỗn hợp KMnO4 0,5M trong môi trường xung quanh H2SO4 loãng. đưa sử dùng dư 20% so với lượng bội nghịch ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Kỳ Thi Vào 10 Năm 2018 - Lịch Thi Lớp 10 Tại Tp Hcm Năm 2018


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát