Tóm tắt lý thuyết hóa học 9 được VnDoc biên soạn, tổng hợp kiến thức và kỹ năng trọng trọng điểm môn hóa học lớp 9. Nội dung kim chỉ nan gọn gọn kiến thức các bài học, từ bỏ đó đưa ra những dạng câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 giúp các bạn ghi ghi nhớ củng thế lại kiến thức, tương tự như biết những vận dụng vào những dạng bài xích tập. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Tóm tắt hóa 9

A. Triết lý hóa vô cơ

CHƯƠNG I: các loại hợp hóa học vô cơ

1. đặc điểm hóa học của oxit

Oxit axitOxit bazơ
Tác dụng cùng với nước

Một số oxit axit + H2O → hỗn hợp axit (đổi màu sắc quỳ tím → đỏ)

CO2 + H2O → H2CO3

Oxit axit tác dụng được cùng với nước: SO2, SO3, N2O5, P2O5…

Không chức năng với nước: SiO2,…

Một số oxit bazơ + H2O → hỗn hợp kiềm (đổi màu sắc quỳ tím → xanh)

CaO + H2O → Ca(OH)2

Oxit bazơ tính năng được cùng với nước: Na2O, K2O, BaO,..

Không công dụng với nước: FeO, CuO, Fe2O3,…

Tác dụng với axitKhông làm phản ứng

Axit + Oxit bazơ → muối bột + H2O

FeO + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2O

Tác dụng cùng với bazơ kiềm

Bazơ + Oxit axit → muối (muối trung hòa, hoặc axit) + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

Không bội nghịch ứng
Tác dụng với oxit axitKhông phản bội ứng

Oxit axit + Oxit bazơ (tan) → muối

CaO + CO2 → CaCO3

Tác dụng với oxit bazơ

Oxit axit + Oxit bazơ (tan) → muối

MgO + SO3 → MgSO4

Không phản nghịch ứng
Oxit lưỡng tính (ZnO, Al2O3, Cr2O3)Oxit trung tính (oxit không tạo nên muối) NO, CO,…
Tác dụng với nướcKhông phản ứngKhông làm phản ứng
Tác dụng với axitAl2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2OKhông bội phản ứng
Tác dụng với bazơAl2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2OKhông bội phản ứng
Phản ứng oxi hóa khửKhông phản nghịch ứng

Tham gia bội phản ứng lão hóa khử

2NO + O2

*
2NO2

2. Tính chất hóa học tập của axit, bazơ

Tác dụng với oxit axit
AxitBazơ
Chất chỉ thịĐổi màu quỳ tím → đỏ

đổi màu quỳ tím → xanh

Đổi màu dung dịch phenolphatalein từ ko màu thành màu sắc hồng

Tác dụng với kim loại

– Axit (HCl và H2SO4 loãng) + kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học) → muối + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Một số thành phần lưỡng tính như Zn, Al, Cr, …

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Tác dụng cùng với bazơ

Bazơ + axit → muối + nước

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Một số bazơ lưỡng tính (Zn(OH)2, Al(OH)3, …) + hỗn hợp kiềm

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Tác dụng với axit

Bazơ + axit → muối + nước

H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

Không bội phản ứng

Bazơ + oxit axit → muối axit hoặc muối th-nc + nước

SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + NaOH → Na2HSO3 + H2O

Tác dụng với oxit bazơ

Axit +oxit bazơ → muối hạt + nước

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

Một số oxit lưỡng tính như ZnO, Al2O3, Cr2O3,… chức năng với dung dịch bazơ
Tác dụng với muối

Axit + muối bột → muối new + axit mới

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Bazơ + muối → Bazơ mới + muối bột mới

KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Phản ứng nhiệt độ phân

Một số axit

*
oxit axit + nước

H2SO4

*
SO3 + H2O

Bazơ không tan

*
oxit bazơ + nước

Cu(OH)2

*
CuO + H2O

3. đặc điểm hóa học của muối

Tính chất hóa họcMuối
Tác dụng cùng với kim loại

Kim các loại + muối → muối new + sắt kẽm kim loại mới

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Điều kiện: kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ca,…) đẩy kim loại đứng sau (trong dãy hoạt động hóa học) ra khỏi dung dịch muối hạt của chúng.

Kim nhiều loại Na, K, Ca… khi chức năng với dung dịch muối thì quán triệt kim loại mới vì:

Na + CuSO4 →

2Na + H2O → NaOH + H2

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓+ Na2SO4

Tác dụng cùng với bazơ

Muối + bazơ → muối new + bazơ mới

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Tác dụng cùng với axit

Muối + axit → muối mới + axit mới

BaCl2 + AgNO3 → Ba(NO3)2 + AgCl

Tác dụng cùng với muối

Muối + muối → 2 muối hạt mới

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

Nhiệt phân muối

Một số muối bột bị sức nóng phân bỏ ở ánh nắng mặt trời cao

CaCO3

*
CaO + CO2

2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + O2

CHƯƠNG 2: Kim loại

1. đặc điểm của Al và Fe

Nhôm (Al)Sắt (Fe)
Tính hóa học vật lý

– Là sắt kẽm kim loại nhẹ, color trắng, dẻo, bao gồm ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt tốt.

– nhiệt độ nóng chảy 660C.

– Là kim loại nặng, màu trắng xám, dẻo, tất cả ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt xuất sắc (kém Al).

– ánh sáng nóng chảy 1539C.

– gồm tính lây nhiễm từ.

Tính hóa học hóa học
Tác dụng cùng với phi kim

2Al + 3Cl2

*
2AlCl3

4Al + 3O2

*
2Al2O3

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Tác dụng cùng với axit2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Lưu ý: Al và Fe ko phản ứng cùng với HNO3 quánh nguội và H2SO4 quánh nguội.
Tác dụng với dd muối2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3CuFe + 2AgNO3 ↓ →Fe(NO3)2 + 2Ag

Tính chất khác

Tác dụng cùng với dd kiềm

nhôm + dd kiềm→ H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Trong những phản ứng: Al luôn có hóa trị III.Trong các phản ứng: Fe gồm hai hóa trị: II, III.
Hợp chất

Al2O3 có tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là oxit bazo không tan vào nước.

Fe(OH)2 ↓màu trắng

Fe(OH)3 ↓màu đỏ nâu

2. Hợp chất sắt: Gang, thép

Hợp kimGangThép
Sắt với cacbon (2 – 5%) và một vài nguyên tố khác như Si, Mn S. .Sắt cùng với cacbon (dưới 2%) và các nguyên tố khác như Si, Mn, S .
Tính chấtGiòn (không rèn, không dát mỏng được) cùng cứng rộng sắt,.Đàn hồi, dẻo (rèn, dát mỏng, kéo tua được), cứng.
Sản xuất

Trong lò cao

– Nguyên liệu: quặng sắt

– Nguyên tắc: co khử những oxit sắt sinh sống t0 cao.

– các phản ứng chính:

Phản ứng sinh sản thành khí CO:

C + O2

*
CO2

C + CO2

*
2CO

CO khử oxit sắt gồm trong quặng:

Fe2O3 + 3CO

*
2Fe + 3CO2.

Fe lạnh chảy hoà tan một lượng nhỏ

– trong lò luyện thép.

– Nguyên liệu: gang, khí oxitắc: Oxi hóa các nguyên tố C, Mn, Si, S, P, … bao gồm trong gang.

– các phản ứng chính

Thổi khí oxi vào lò có gang nóng chảy ở nhiệt độ cao. Khí oxi oxi hoá những nguyên tố kim loại, phi kim để các loại khỏi gang đa phần các yếu tố C, Si, Mn, S . . .

Thí dụ: C + O2

*
CO2

Thu được thành phầm là thép.

3. Dãy vận động hóa học của kim loại

Theo chiều sút dần độ hoạt động của kim loại:

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Lúc khó bà cần thiếu nữ may áo ngay cạnh sắt phải sang phố sản phẩm đồng á hiệu phi âu.

Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại:

Mức độ họat hễ hóa học tập của sắt kẽm kim loại giảm dần dần từ trái qua phải.Kim loại đứng trước Mg (5 sắt kẽm kim loại đầu tiên) tác dụng với nước ở điều kiện thường à kiềm với khí hiđro.Kim một số loại đứng trước H phản bội ứng với một số trong những dd axit (HCl, H2SO4 loãng, …) à khí H2.Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối hạt (trừ 5 kim loại đầu tiên).

3. Phi kim

1. Tính năng với hiđro:
Cl2C
Tính hóa học vật lýClo là chất khí màu tiến thưởng lục. Rất độc, nặng vội vàng 2,5 lần không khí

Có 3 dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

-Có tính hấp phụ

Tính hóa học hóa học
Cl2 + H2 → 2HClC + 2H2
*
CH4
2. Tính năng với kim loại:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Cu + Cl2 → CuCl2

C + Ca
*
CaC2
3. Với oxiKhông bội nghịch ứng trực tiếpC + O2 → CO2 
4. Với nướcl2 + H2O ⇔HClO + HClC + H2O
*
CO + H2
5. Với hỗn hợp kiềmCl2 + NaOH → NaClO + NaCl + H2OKhông bội phản ứng
6. Với hỗn hợp muốiCl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3Không phản bội ứng
7. Bội phản ứng thoái hóa khửClo thường xuyên là hóa học oxi hóaCuO + C → CO2 + Cu
8. Bội nghịch ứng với hidrocacbonCH4 + Cl2 →CH3Cl + HClKhông phản nghịch ứng
9. Điều chế

1. Trong phòng TN

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Vào công nghiệp

2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2 + 2NaOH (điện phân, có màng ngăn)

2. đặc thù của hợp hóa học cacbon

*

CH3Cl + HCl

Không phản bội ứngSẽ học tập ở lớp trên

C6H6 + Cl2

*
C6H5Cl + HCl

C6H6 + Br2

*

C6H5Br + HBr

P/ứ cộngKhông phản nghịch ứng

C2H4 + H2

*
C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + H2

*

C2H4

C2H2 +H2

*

C2H6

C6H6 + 3Cl2

*

C6H6Cl6

P/ứ trùng hợpKhông bội nghịch ứng

nCH2=CH2

*

(-CH2-CH2-)n polietilen(PE)

Sẽ học tập ở lớp trên

hông làm phản ứng

P/ứ cháyCH4 + 2O2
*
CO2 +2H2O

C2H4 + 3O2

*

2CO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2

*

4CO2 + 2H2O

2C6H6 + 15O2

*

12CO2 + 6H2O

P/ứ phù hợp nướcKhông tham gia

C2H4 + H2O

*

C2H5OH

Sẽ học ở lớp trên

Không tham gia

Điều chếCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

C2H5OH → C2H4 + H2O

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

3CHΞ CH → C6H6

Ứng dụng

Dùng có tác dụng nhiên liệu

-Sx bột than, H2, CCl4,

Kích ưng ý quả mau chín, sx rượu, axit ,PE, ..

Dùng có tác dụng nhiên liệu, sx PVC, caosu, …

Làm dung môi, sx thuốc trừ sâu, chất dẻo,…

Mời các bạn tham khảo đầy đủ cụ thể nội dụng ở liên kết TẢI VỀ miễn phí mặt dưới

………………………………………………

Trên đây là cục bộ kiến thức hóa học lớp 9 được VnDoc tổng hợp biên soạn trọng tâm các nội dung chính, giúp cho bạn đọc có thể hệ thống kỹ năng và kiến thức hóa 9 một cách xuất sắc nhất, cũng như nắm chắc hẳn kiến thức, tự đó áp dụng giải các dạng bài bác tập siêng đề.

Xem thêm: Cách Tính Máy Tính Bình Phương, Cách Tính Chu Kỳ Trên Máy Tính

Mời các bạn xem thêm một số tài liệu liên quan 

VnDoc đã gửi tới chúng ta bộ tài liệu rất có ích Tóm tắt kim chỉ nan hóa học 9. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chuyên đề đồ Lí 9, lý thuyết Sinh học 9, Giải bài xích tập chất hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 nhưng VnDoc tổng hợp cùng đăng tải.