Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn Tin học tập 11 năm 2021-2022giúp chúng ta ôn luyện cùng củng cố kỹ năng Tin 11 một cách công dụng nhất nhằm sẵn sàng sẵn sàng cho những bài thi sắp đến tới. Chúc chúng ta học tốt.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tin học 11 học kì 1


1.1. định nghĩa về lập trình và ngữ điệu lập trình

- lập trình sẵn là sử dụng cấu trúc dữ liệu và những câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả tài liệu và diễn đạt các thao tác làm việc của thuật toán.

- Ngôn ngữ dùng để làm viết chương trình laptop được điện thoại tư vấn là ngữ điệu lập trình. Ngôn từ lập trình phân thành 3 loại: ngôn từ máy, hòa hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.

- Chương trình gồm chức năng chuyển đổi chương trình viết trên ngữ điệu lập trình bậc cao thành chương trình tiến hành đ­ược trên máy vi tính gọi là chư­ơng trình dịch.

- lịch trình dịch bao gồm hai nhiều loại là thông dịch cùng biên dịch.

1.2. Các thành phần của ngữ điệu lập trình

- các thành phần cơ bản: bao gồm bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

- Bảng vần âm là tập hợp các kí tự được dùng để viết chương trình.

- Cú pháp là cỗ quy tắc để viết chương trình

- Ngữ nghĩa xác định ý nghĩa sâu sắc thao tác rất cần được thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự phụ thuộc ngữ cảnh của nó.

- một trong những khái niệm:

a) Tên: trong Turbo Pascal, tên là 1 trong những dãy liên tiếp không quá 127 kí tự bao hàm chữ số, chữ cái hoặc giấu gạch dưới và ban đầu bằng chữ cái hoặc giấu gạch dưới.

- tách biệt 3 loại tên: tên nói riêng (còn điện thoại tư vấn là từ khóa); tên chuẩn; tên do tín đồ lập trình đặt.

b) Hằng cùng biến:

- Hằng là đại lượng có mức giá trị không biến đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Thông thường, tất cả 3 loại: hằng số học, hằng lôgic cùng hằng xâu

- trở thành là đại lượng được để tên, dùng làm lưu trữ giá trị và giá trị rất có thể được thay đổi trong quy trình thực hiện tại chương trình. Những biến trong công tác đều cần khai báo.

c) Chú thích: giúp cho những người đọc chương trình phân biệt được chân thành và ý nghĩa của công tác đó dễ dàng hơn. Ghi chú được đặt giữa vệt cùng hoặc (* với *).

1.3. Kết cấu chương trình

- cấu tạo chung: bao hàm phần khai báo và phần thân.

- các thành phần của chương trình:

a) Phần khai báo:

- Khai báo tên chương trình: program ;

- Khai báo thư viện: ví dụ: uses crt; kế tiếp ta thực hiện lệnh clrscr

- Khai báo hằng: const pi = 3.1416;

- Khai báo biến: toàn bộ các biến chuyển dùng trong chương trình phần đông phải chọn cái tên và buộc phải khai báo mang lại chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí.

b) Phần thân chương trình: BEGIN <> END.

- dạng hình nguyên: byte; integer; word; longint;

- mẫu mã thực: real; extended

- hình trạng kí tự (char): là những kí tự thuộc bộ mã ASCII tất cả 256 kí tự

- vẻ bên ngoài lôgic (boolean) có true cùng false.

Trong Pascal, khai báo biến ban đầu bằng từ bỏ khóa var có dạng:

Var : ;

Lưu ý: bắt buộc đặt tên biến làm sao cho gợi ghi nhớ đến chân thành và ý nghĩa của trở nên đó. Lúc khai báo biến phải đặc biệt lưu ý đến phạm vi quý hiếm của nó.

- Phép toán: phép toán số học với số nguyên, số thực (+ - * / mod, div), phép toán quan tiền hệ, phép toán lôgic (not, or, and)

- Biểu thức số học: là một trong hoặc các biến hình dạng số hay như là một hoặc các hằng số links với nhau bởi một số trong những hữu hạn phép toán số học, những dấu ngoặc tròn ( và ) chế tạo thành.

- Hàm số học chuẩn: là các thư viện chứa một số trong những chương trình tính giá chỉ trị phần đa hàm toán học tập thông thường. Một số trong những hàm chuẩn thường dùng: sqr(x); sqrt(x); abs(x); exp(x);…

- Biểu thức quan tiền hệ: . Kết quả là quý giá lôgic.

- Biểu thức lôgic: là các biểu thức lôgic đối kháng giản, những biểu thức quan hệ link với nhau vày phép toán lôgic. Giá trị biểu thức lôgic là true hoặc false. Các biểu thức quan hệ thường được để trong cặp lốt ngoặc ( với ).

- Câu lệnh gán: := ;

- Nhập tài liệu vào từ bỏ bàn phím:Cú pháp: read (); hoặc readln ();

- Đưa dữ liệu ra màn hình:Cú pháp: write (); hoặc writeln ();

- soạn thảo: gõ nội dung của chương trình có phần khai báo và những lệnh vào thân chương trình. Lưu lịch trình vào đĩa, dấn phím F2.

- Biên dịch lịch trình nhấn tổng hợp phím alt + F9

- Chạy công tác nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9

- Đóng cửa sổ chương trình nhấn tổ hợp phím alt + F3

- thoát khỏi phần mềm nhấn tổ hợp phím alt + X

1. Rẽ nhánh: nếu như … thì … hoặc giả dụ … thì …, còn nếu như không … thì …

2. Câu lệnh if-then:

a) Dạng thiếu: if then ;

b) Dạng đủ: if then else ;

3. Câu lệnh ghép: được cho phép gồm một hàng câu lệnh thành một câu lệnh ghép.

Có dạng: Begin End;

1. Lặp: một trong những thuật toán tất cả những thao tác phải thực hiện lặp đi lặp lại một số trong những lần. Một trong các đặc trưng của dòng sản phẩm tính là có công dụng thực hiện công dụng các thao tác làm việc lặp. Kết cấu lặp tế bào tả thao tác lặp và bao gồm hai dạng là lặp với tần số biết trước với lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước.

2. Lặp với chu kỳ biết trước và câu lệnh for-do:

a) Dạng lặp tiến: for := to lớn bởi vì ;

b) Dạng lặp lùi: for := downto vì ;


Câu 1:Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngữ điệu lập trình là ngôn ngữ

A.Cho phép thể hiện các dữ liệu trong việc mà các chương trình sẽ cần xử lí

B.Dưới dạng nhị phân nhằm máy tính có thể thực hiện trực tiếp

C.Diễn đạt thuật toán để hoàn toàn có thể giao cho máy tính thực hiện

D.Có thương hiệu là "ngôn ngữ thuật toán" hay còn gọi là "ngôn ngữ thiết kế bậc cao" ngay sát với ngữ điệu toán học có thể chấp nhận được mô tả cách giải quyết và xử lý vấn đề chủ quyền với máy tính

Câu 2:Hãy chọn cách thực hiện ghép đúng. Ngôn ngữ máy là

A.Bất cứ ngôn ngữ lập trình làm sao mà gồm thể diễn đạt thuật toán để giao cho laptop thực hiện

B.Ngôn ngữ để viết các chương trình mà lại mỗi chương trình là 1 dãy lệnh sản phẩm công nghệ trong hệ nhị phân

C.Các ngôn từ mà lịch trình viết bên trên chúng sau thời điểm dịch ra hệ nhị phân thì máy rất có thể chạy được

D.Diễn đạt thuật toán để rất có thể giao cho laptop thực hiện

Câu 3:Hãy chọn phương pháp ghép đúng. Thích hợp ngữ là ngôn ngữ

A.Mà thiết bị tính có thể thực hiện tại được thẳng không phải dịch

B.Có những lệnh được viết bởi kí tự cơ mà về cơ bạn dạng mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy. Để chạy được bắt buộc dịch ra ngôn ngữ máy

C.Mà các lệnh không viết trực tiếp bởi mã nhị phân

D.Không viết bởi mã nhị phân, có phong cách thiết kế cho một số loại máy có thể chạy trực tiếp bên dưới dạng kí tự

Câu 4:Phát biểu như thế nào dưới đây là hợp lí tốt nhất khi nói đến hằng?

A. Hằng là đại lượng dấn giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được lấy tên và có giá trị biến hóa trong quy trình thực hiện chương trình

C. Hằng có thể lưu trữ nhiều một số loại giá trị không giống nhau

D. Hằng được lịch trình dịch bỏ qua

Câu 5:Phát biểu làm sao dưới đây là hợp lí tuyệt nhất khi nói đến tên?

A. Tên gọi là đại lượng dấn giá trị trước lúc chương trình thực hiện

B. Tên gọi là đại lượng chọn cái tên và có mức giá trị đổi khác trong quá trình thực hiện tại chương trình

C. Thương hiệu gọi hoàn toàn có thể lưu trữ nhiều các loại giá trị không giống nhau

D. Tên thường gọi do bạn lập trình tự đặt theo quy tắc bởi vì từng ngôn ngữ lập trình xác định

Câu 6:Trong tin học, hằng là đại lượng

A. Có giá trị thay đổi trong quy trình thực hiện tại chương trình

B. Có mức giá trị không biến đổi trong quy trình thực hiện chương trình

C. Được để tên

D. Có thể biến đổi giá trị hoặc không đổi khác giá trị tùy thuộc vào bài toán

Câu 7:Phần thân chương trình bước đầu bằng ….và xong bằng …?

A. BEGIN…END.

B. BEGIN…END

C. BEGIN…END,

D. BEGIN…END;

Câu 8:Chọn câu phạt biểu phù hợp nhất?

A. Khai báo hằng thường xuyên được sử dụng cho một cực hiếm tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình

B. Biến đối kháng là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và mở ra nhiều lần vào chương trình

C. Khai báo hằng thường được áp dụng cho đa số giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình

D. Trong Pascal, tất cả các đổi mới trong chương trình đều phải sở hữu giá trị không đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình

Câu 9:Chọn câu phạt biểu hợp lý nhất?

A. Trong Pascal, tất cả các biến trong công tác đều phải kê tên cùng khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí

B. Vào Pascal, tất cả các trở nên trong chương trình đều sở hữu một cực hiếm tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình

C. Khai báo hằng thường xuyên được sử dụng cho kiểu của hằng

D. Biến 1-1 là biến hóa chỉ nhận kiểu của hằng

Câu 10:Bộ ghi nhớ sẽ cấp phát cho các biến tiếp sau đây tổng cộng từng nào byte?

Var x,y: integer; c: char; ok: boolean; z: real;

A. 12

B. 14

C. 11

D. 13

Câu 11:Biến x rất có thể nhận những giá trị -5, 100, 15, 20. Nên lựa chọn kiểu dữ liệu tương xứng với trở thành x?

A. Char

B. LongInt

C. Integer

D. Word

Câu 12:Biến X rất có thể nhận những giá trị 1; 100; 150; 200 và trở thành Y có thể nhận những giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A. Var X,,Y: byte;

B. Var X, Y: real;

C. Var X: real; Y: byte;

D. Var X: byte; Y: real;

Câu 13:Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ bỏ khóa Var sử dụng để:

A. Khai báo hằng

B. Khai báo thư viện

C. Khai báo biến

D. Khai báo tên chương trình

Câu 14:Trong ngôn từ lập trình Pascal, hằng cùng biến khác biệt cơ bản như cố gắng nào?

A. Hằng và đổi thay là nhì đại lượng nhưng giá trị đều phải sở hữu thể thay đổi được trong quy trình thực hiện nay chương trình

B. Hằng không yêu cầu khai báo còn biến đề xuất khai báo

C. Hằng là đại lượng có giá trị không chuyển đổi trong quá trình thực hiện chương trình, vươn lên là là đại lượng có giá trị có thể biến hóa trong quá trình thực hiện chương trình

D. Hằng cùng biến sẽ phải khai báo

Câu 15:Trong ngữ điệu lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện.

Câu 16:Cho biểu thức sau:(a mod 3 = 0) và (a thủ thuật 4 = 0)

Số a nhận quý hiếm nào sau đây để biểu thức cho tác dụng là TRUE?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 15

Câu 17:Cho đoạn chương trình:

Begin

a := 100;

b := 30;

x := a div b ;

Write(x);

End.

Cho biết tác dụng sau khi tiến hành lệnh :

A. 10

B. 33

C. 3

D. 1

Câu 18:Trong Pascal, phép toán mod với số nguyên có tác dụng gì ?

A. Phân chia lấy phần nguyên

B. Phân tách lấy phần dư

C. Làm tròn số

D. Thực hiện phép chia

Câu 19:Cho S là biến bao gồm kiểu xâu (String) và y là vươn lên là kiểu thực. Trong số cách sau đây, khi tiến hành câu lệnh readln(S,y) nhập cực hiếm choS = ‘ Tran Van Thong’vày = 7.5từ bàn phím, bí quyết nhập nào đúng ?

A. Gõ “Tran Van Thong 7.5” kế tiếp nhấn Enter;

B. Gõ “Tran Van Thong” tiếp đến nhấn phím Enter rồi gõ “7.5” tiếp nối nhấn phím Enter;

C. Gõ “Tran Van Thong 7,5” sau đó nhấn phím Enter;

D. Gõ “Tran Van Thong ” rồi gõ vết phẩy rồi gõ “7.5” sau đó nhấn phím Enter;

Câu 20:Để chuyển ra màn hình giá trị của đổi mới a loại nguyên và biến hóa b phong cách thực ta sử dụng lệnh

A. Write(a:8:3, b:8);

B. Readln(a,b);

C. Writeln(a:8, b:8:3);

D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Câu 21:Để nhập giá trị mang lại 2 đổi mới a với b ta sử dụng lệnh :

A. Write(a,b);

B. Real(a,b);

C. Readln(a,b);

D. Read(‘a,b’);

Câu 22:Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím:

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Alt + F6

D. Alternative text + F8

Câu 23:Để tính diện tích S của hình vuông vắn có cạnh A với mức giá trị nguyên nằm trong phạm vi trường đoản cú 10 mang lại 100, bí quyết khai báo S nào dưới đó là đúng và tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất

A.Var S : integer;

B.Var S : real;

C.Var S : longint;

D.Var S : word;

Câu 24:Trong Turbo Pascal, nhằm lưu một chương trình:

A. Nhấn tổng hợp phím alternative text + F5

B. Nhấn tổ hợp phím alternative text + F2

C. Nhấn phím F2

D. Dìm phím F5

Câu 25.Hãy chọn lựa cách dùng không nên . Hy vọng dùng biến X lưu giá trị nhỏ tuổi nhất trong số giá trị của hai vươn lên là A. B rất có thể dùng kết cấu rẽ nhánh như sau :

A. If A B

C. N gian lận 100

D. “A nho hon B”

Câu 27.Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, tuyên bố nào sau đây làđúngvới câu lệnh rẽ nhánhif…then…else…?

A. Nếu như sauelsemuốn tiến hành nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữa nhì cặp vệt ngoặc nhọn;

B. Nếu sauelsemuốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;

C. Nếu sauelsemuốn triển khai nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải kê giữaBeginvàEnd;

D. Nếu như sauelsemuốn triển khai nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữaBeginvàEnd

Câu 28:Câu lệnh sau giải bài toán nào:

While M N do

If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M cùng N

B. Tra cứu BCNN của M với N

C. Kiếm tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Search hiệu lớn nhất của M và N

Câu 29:Đoạn chương trình sau giải việc nào?

For I:=1 khổng lồ M do

If (I hack 3 = 0) và (I gian lận 5 = 0) then

T := T + I;

A. Tổng những số phân tách hết mang lại 3 hoặc 5 vào phạm vi từ là một đến M

B. Tổng các số phân chia hết mang đến 3 cùng 5 trong phạm vi từ 1 đến M

C. Tổng những số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M

D. Tổng các số phân chia hết mang lại 5 trong phạm vi từ là một đến M

Câu 30:Cú pháp lệnh lặp For – vị dạng lùi:

A. For = downto bởi vì ;

B. For := downto vày ;

C. For = down bởi ;

D. For := downto bởi vì ;

ĐÁP ÁN

1C

2B

3B

4A

5D

6B

7A

8C

9A

10A

11C

12D

13C

14C

15B

16A

17C

18B

19B

20C

21C

22A

23D

24C

25B

26B

27C

28A

29B

30B

Trên trên đây là 1 phần trích dẫn nội dungĐề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn Tin học 11 năm 2021-2022. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang magmareport.netđể cài tài liệu về đồ vật tính.

Xem thêm: Product Owner Là Gì? Công Việc Ra Sao? Product Owner Của Chợ Tốt Giải

Hy vọng tài liệu này để giúp các emhọc sinhôn tập giỏi và đạt thành tích cao trong học tập tập.