Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm con số giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số trong những phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: luật lệ đếmBài 2: hoạn - Chỉnh vừa lòng - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép test và phát triển thành cốBài 5: xác suất của biến hóa cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: cách thức quy hấp thụ toán học tập - dãy sốBài 3: cấp số cộngBài 4: cấp cho số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của dãy sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: những quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp cho haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
25 câu trắc nghiệm cấp cho số cộng bao gồm đáp án (phần 1)
Trang trước
Trang sau

25 câu trắc nghiệm cung cấp số cộng gồm đáp án (phần 1)

Câu 1: dãy số (un) liệu có phải là cấp số cùng không ? Nếu phải hãy xác định số công không đúng d, biết rẳng

a. Un = 2n + 3

A. D = -2

B. D = 3

C. D = 5

D. D = 2

b. Un = -3n + 1

A. D = -2

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

c. Un = n2 + 1

A. D = Ø

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

d. Un = 2/n

A. D = Ø

B. D = 1/2

C. D = -3

D. D = 1

Hiển thị đáp án

*


Câu 2: Cho cấp số cộng tất cả 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

A. 105

B. 27

C. 108

D. 111

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Câu 3: mang lại một cấp cho số cộng gồm u1 = -3; u6 = 27. Tìm d ?

A. D = 5

B. D = 7

C. D = 6

D. D = 8

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Câu 4: cho 4 số lập thành cấp cho số cộng. Tổng của chúng bởi 22. Tổng các bình phương của chúng bởi 166. Tổng các lập phương của chúng bởi :

A. 22

B. 166

C. 1752

D. 1408

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải D


Câu 5: Cho cung cấp số cùng (un) có: u1 = -0,1; d = 0,1. Số hạng đồ vật 7 của cấp cho số cùng này là:

A. 1,6

B. 6

C. 0,5

D. 0,6

Hiển thị đáp án

Câu 6: Cho cấp số cộng (un) thỏa:

*

a. Xác minh công thức tổng quát của cấp cho số

A. Un = 3n - 2

B. Un = 3n - 4

C. Un = 3n - 3

D. Un = 3n - 1

b. Tính S = u1 + u4 + u7 +...+ u2011.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm cấp số cộng

A. S = 673015

B. S = 67334134

C. S = 673044

D. S = 141

Hiển thị đáp án

Câu 7: đến hai cung cấp số cùng (un): 4, 7, 10, 13, 16, ...và (vn):1, 6, 11, 16, 21, ...Hỏi trong 100 số hạng thứ nhất của mỗi cung cấp số cùng , gồm bao nhiêu số hạng chung?

A.10

B. 20

C. 30

D. 40

Hiển thị đáp án

*

Ứng với đôi mươi giá trị của t cho đôi mươi giá trị của n và đôi mươi giá trị của k.

Vậy có đôi mươi số hạng chung của nhị dãy

Chọn giải đáp B


Câu 8: Cho cấp số cùng (un) thỏa mãn:

*
.

a. Tính số hạng sản phẩm công nghệ 100 của cung cấp số ;

A. - 243

B. - 295

C. - 231

D. - 294

b. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số ;

A. - 244

B. - 274

C. - 253

D. - 285

Hiển thị đáp án

Câu 9: bố số hạng liên tiếp của một cấp cho số cộng gồm tổng bằng -9 cùng tổng những bình phương của chúng bằng 29. Tìm kiếm số hạng đầu tiên

A. -3 hoặc – 6

B. – 4 hoặc -2

C. -1 hoặc -5

D. -4 hoặc - 7

Hiển thị đáp án

Câu 10: cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp cho số cộng và có góc nhỏ dại nhất bởi 25°. Tìm kiếm 2 góc còn lại?

A. 65° ; 90°.

B. 75° ; 80°.

C. 60° ; 95°.

D. 55°; 100°.

Hiển thị đáp án

Câu 11: cho a, b, c theo sản phẩm công nghệ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. A2 + c2 = 2ab + 2bc.

B. A2 - c2 = 2ab - 2bc.

C. A2 + c2 = 2ab - 2bc.

D. A2 - c2 = ab - bc.

Hiển thị đáp án

Câu 12: tìm kiếm x để 3 số : 1 - x; x2 ; x + 1 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

A. Không có giá trị như thế nào của x.

B. X = ± 2 .

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 Mới, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 Cánh Diều 2021

C. X = ± 1 .

D. X = 0

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube magmareport.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, magmareport.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.magmareport.net