Để học tốt Hình học lớp 11, tài liệu 500 bài tập trắc nghiệm Hình học tập 11 và thắc mắc trắc nghiệm Hình học tập 11 tất cả đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Hình học tập lớp 11 khiến cho bạn giành đạt điểm cao trong các bài thi và bài bác kiểm tra Hình học 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 1 có đáp án

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm Hình học 11

Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng

15 câu trắc nghiệm Phép thay đổi hình. Phép tịnh tiến gồm đáp án19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng trục có đáp án (phần 1)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng trục tất cả đáp án (phần 2)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng tâm có đáp án (phần 1)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng tâm tất cả đáp án (phần 2)14 câu trắc nghiệm Phép quay tất cả đáp án 7 câu trắc nghiệm có mang về phép dời hình và hai hình đều bằng nhau có câu trả lời 20 câu trắc nghiệm Phép vị tự tất cả đáp án (phần 1)20 câu trắc nghiệm Phép vị tự có đáp án (phần 2)5 câu trắc nghiệm Phép đồng dạng có đáp án25 câu trắc nghiệm Ôn tập chương I có đáp án (phần 1)25 câu trắc nghiệm Ôn tập chương I bao gồm đáp án (phần 2)Đề soát sổ chương I bao gồm đáp án

Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ song song

29 câu trắc nghiệm Đại cưng cửng về đường thẳng và mặt phẳng gồm đáp án (phần 1)29 câu trắc nghiệm Đại cương về mặt đường thẳng và mặt phẳng gồm đáp án (phần 2)28 câu trắc nghiệm hai tuyến phố thẳng chéo nhau và hai tuyến phố thẳng song song tất cả đáp án (phần 1)28 câu trắc nghiệm hai tuyến phố thẳng chéo cánh nhau và hai đường thẳng tuy nhiên song có đáp án (phần 2)26 câu trắc nghiệm Đường thẳng song song với khía cạnh phẳng có đáp án (phần 1)26 câu trắc nghiệm Đường thẳng tuy nhiên song với mặt phẳng có đáp án (phần 2)16 câu trắc nghiệm hai mặt phẳng song song tất cả đáp án10 câu trắc nghiệm Phép chiếu tuy nhiên song. Hình màn biểu diễn của một hình không khí có giải đáp (phần 1)21 câu trắc nghiệm Ôn tập chương II có đáp án (phần 1)21 câu trắc nghiệm Ôn tập chương II gồm đáp án (phần 2)Đề khám nghiệm chương II gồm đáp án

Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong ko gian

11 câu trắc nghiệm Vectơ trong không gian có đáp án10 câu trắc nghiệm hai đường thẳng vuông góc cùng với nhau gồm đáp án20 câu trắc nghiệm Đường trực tiếp vuông góc với mặt phẳng tất cả đáp án (phần 1)20 câu trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng bao gồm đáp án (phần 2)9 câu trắc nghiệm khía cạnh phẳng vuông góc có đáp án13 câu trắc nghiệm Ôn tập chương III có đáp ánĐề bình chọn chương III bao gồm đáp án30 câu trắc nghiệm Ôn tập thời điểm cuối năm có lời giải (phần 1)30 câu trắc nghiệm Ôn tập thời điểm cuối năm có đáp án (phần 2)

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng

Trắc nghiệm bài 1 (có đáp án): Phép đổi thay hình. Phép tịnh tiếnTrắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục (phần 2)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): Phép đối xứng trọng điểm (phần 1)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): Phép đối xứng trung khu (phần 2)Trắc nghiệm bài 5 (có đáp án): Phép quay (phần 1)Trắc nghiệm bài 6 (có đáp án): khái niệm về phép dời hình với hai hình đều bằng nhau (phần 1)Trắc nghiệm bài 7 (có đáp án): Phép vị tự (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 7 (có đáp án): Phép vị tự (phần 2)Trắc nghiệm bài xích 8 (có đáp án): Phép đồng dạng (phần 1)Ôn tập chương I (phần 1)Ôn tập chương I (phần 2)

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ song song

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Đại cương về mặt đường thẳng và mặt phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Đại cương về mặt đường thẳng và mặt phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau và hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): hai đường thẳng chéo nhau và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song (phần 2)Trắc nghiệm bài 3 (có đáp án): Đường thẳng song song với phương diện phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Đường thẳng tuy vậy song với phương diện phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): nhì mặt phẳng tuy nhiên song (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 5 (có đáp án): Phép chiếu tuy vậy song. Hình màn biểu diễn của một hình không gian (phần 1)Ôn tập chương II (phần 1)Ôn tập chương II (phần 2)

Chương 3: Vectơ trong không gian. Tình dục vuông góc trong ko gian

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Vectơ trong không gian (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 2 (có đáp án): hai tuyến phố thẳng vuông góc với nhau (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Đường trực tiếp vuông góc với mặt phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): mặt phẳng vuông góc (phần 1)Ôn tập chương III (phần 1)Ôn tập thời điểm cuối năm (phần 1)Ôn tập thời điểm cuối năm (phần 2)

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Phép trở thành hình. Phép tịnh tiến

Bài 1: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;1) biến chuyển điểm A(0;2) thành A’ và biến hóa điểm B(-2;1) thành B’, lúc đó:

A. A’B’ = √5 B. A’B’ = √10

C. A’B’ = √11 D. A’B’ = √12

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;0) biến đổi đường thẳng d: x – 1 = 0 thành con đường thẳng d’ gồm phương trình:

A. X – 1 = 0 B. X – 2 = 0

C. X – y – 2 = 0 D. Y – 2 = 0

Bài 3: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(3;1) trở nên đường trực tiếp d: 12x – 36y + 101 = 0 thành mặt đường thẳng d’ gồm phương trình:

A. 12x – 36y – 101 = 0 B. 12x + 36y + 101 = 0

C.12x + 36y – 101 = 0 D. 12x – 36y + 101 = 0.

Bài 4: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-2;-1) trở thành parabol (P): y = x2 thành parabol (P’) gồm phương trình:

A. Y = x2 + 4x – 5

B. Y = x2 + 4x + 4

C. Y = x2 + 4x + 3

D. Y = x2 – 4x + 5

Bài 5: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-3;-2) phát triển thành đường tròn tất cả phương trình (C): x2 + (y – 1)2 = 1 thành đường tròn (C’) có phương trình:

A. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 1

B. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 1

C. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 4

D. (x – 3)2 + (y – 1)2 = 4

Bài 6: Phép vươn lên là hình biến điểm M thành điểm M’ thì với từng điểm M có:

A. Ít độc nhất vô nhị một điểm M’ tương ứng

B. Không thật một điểm M’ tương ứng

C. Rất nhiều điểm M’ tương ứng

D. độc nhất vô nhị một điểm M’ tương ứng

Bài 7: mang lại tam giác ABC nội tiếp đường trong (O). Qua O kẻ con đường thẳng d. Quy tắc làm sao sau đó là một phép trở thành hình.

A. Quy tắc trở nên O thành giao điểm của d với các cạnh tam giác ABC

B. Quy tắc biến đổi O thành giao điểm của d với con đường tròn O

C. Quy tắc biến O thành các hình chiếu của O trên các cạnh của tam giác ABC

D. Quy tắc phát triển thành O thành trực trung ương H, biến chuyển H thành O và những điểm không giống H và O thành thiết yếu nó.

Xem thêm: Cuộc Đối Thoại Giữa Hồn Trương Ba Và Xác Hàng Thịt, Phân Tích Đầy Đủ

*

Bài 8: Cho hình vuông vắn ABCD có M là trung điểm của BC. Phép tịnh tiến theo vecto v→ đổi thay M thành A thì v→ bằng:

*
*

Bài 9: cho tam giác ABC có trực trọng điểm H, nội tiếp con đường tròn (O), BC rứa định, I là trung điểm của BC. Khi A cầm tay trên (O) thì quỹ tích H là đường tròn (O’) là ảnh của O qua phép tịnh tiến theo vecto v→ bằng:

A. IH→ B. AO→ C. 2OI→ D. Một nửa BC→

*

Bài 10:Mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(2; -3) biến hóa đường thẳng d: 2x + 3y – 1 = 0 thành mặt đường thẳng d’ gồm phương trình

A. 3x + 2y – 1 = 0

B. 2x + 3y + 4 = 0

C. 3x + 2y + 1 = 0

D. 2x + 3y + 1 = 0

Trắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục

Bài 1: Trong khía cạnh phẳng, hình nào sau đây có trục đối xứng?

A. Hình thang vuông

B. Hình bình hành

C. Hình tam giác vuông ko cân

D. Hình tam giác cân

*

Bài 2: Trong khía cạnh phẳng, mang đến hình thang cân ABCD tất cả AD = BC. Search mệnh đề đúng :

A. Tất cả phép đối xứng trục biến hóa AD→ thành BC→ buộc phải AD→ = BC→

B. Tất cả phép đối xứng trục biến AC→ thành BD→ cần AC→ = BD→

C. Tất cả phép đối xứng trục phát triển thành AB thành CD đề xuất AB // CD

D. Bao gồm phép đối xứng trục biến DA thành CB đề nghị DA = CB

Bài 3: Trong mặt phẳng cho hai tuyến phố thẳng a với b tạo ra với nhau góc 600. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến đổi a thành b.

A. Một B. Hai

C. Tía D. Bốn

*

Bài 4: Cho hình vuông vắn ABCD vai trung phong I. Call E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

*

A. ∆IED thành ∆IGC B. ∆IFB thành ∆IGB

C. ∆IBG thành ∆IDH D. ∆IGC thành ∆IFA

Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy đến điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:

A. M’(-1;3) B. M’(1;3)

C. M’(-1;-3) D. M’(1;-3)

Bài 6: Trong khía cạnh phẳng Oxy cho đường trực tiếp d tất cả phương trình : x – 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox biến đổi d thành d’ gồm phương trình:

A. X – 2y + 4 = 0

B. X + 2y + 4 = 0

C. 2x + y + 2 = 0

D. 2x – y + 4 = 0

Bài 7: Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại đường tròn (C) gồm phương trình:

(x – 3)2 + (y – 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy phát triển thành (C) thành (C’) có phương trình

A. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 36

B. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 6

C.(x – 3)2 + (y + 1)2 = 36

D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6

Bài 8: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3). Điểm M là ảnh của điểm nào trong tứ điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

A. A(3;2) B. B(2; -3)

C. C(3;-2) D. D(-2;3)

Bài 9: trong những mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Tam giác đều phải có vô số trục đối xứng

B. Một hình tất cả vô số trục đối xứng thì hình đó phải là con đường tròn

C. Hình gồm hai đường thẳng vuông góc bao gồm vô số trục đối xứng

D. Hình tròn có vô số trục đối xứng

Bài 10: Trong mặt phẳng, hình vuông vắn có mấy trục đối xứng?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

*

Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giácChương 2: tổ hợp – Xác suấtChương 3: dãy số – cấp số cộng và cấp cho số nhânChương 4: Giới hạnChương 5: Đạo hàm

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại magmareport.net

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm trang bị lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác