Bài soát sổ Trắc nghiệm Chương 1 Đại số với Giải tích 11 để giúp các em rèn luyện kỹ năng giải các bài toán liên quan đến hàm số lượng giác phương trình lượng giác. Đồng thời, thông qua kết quả làm bài những em sẽ review được nấc độ gọi bài, để sở hữu kế hoạch học tập tập phù hợp lý.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11 chương 1


A.(y = frac12sin x.cos 2x)B.(y = 2cos 2x)C.(y = fracxsin x)D.(y = 1 + an x)

Câu 2:

Tìm các nghiệm của phương trình (2sin 2x - sqrt 3 = 0) trong khúc (left< 0;2pi ight>.)


A.(S = left fracpi 6;fracpi 3;frac2pi 3;frac5pi 6 ight\)B.(S = left fracpi 6;fracpi 3;frac7pi 6;frac4pi 3 ight\)C.(S = left fracpi 6;frac5pi 6;frac7pi 6 ight\)D.(S = left fracpi 3;frac4pi 3;frac5pi 3 ight\)

Câu 3:

Cho phương trình (fraccos x + sqrt 2 an x = 0,(*).) khẳng định nào sau đây là đúng?


A.Điều kiện xác minh của phương trình (*) là (x e kfracpi 2.)B.Điều kiện xác định của phương trình (*) là (sin x e 0.)C.Nghiệm của phương trình (*) là (x = pm fracpi 4 + k2pi .)D.Phương trình (*) vô nghiệm.
A.(m in left< - 5; - 1 ight>)B.(m in left< - 5; - 2 ight>)C.(m in left< - 5;0 ight>)D.(m in left< - 5; - 3 ight>)
A.(x = fracpi 2 + kpi ,x = fracpi 6 + kpi ,k in mathbbZ)B.(x = fracpi 2 + k2pi ,x = fracpi 6 + k2pi ,k in mathbbZ)C.(x = fracpi 3 + kpi )D.Một kết quả khác.
A.(x = fracpi 2 + kpi ,k in mathbbZ.)B.(x = kpi ,k in mathbbZ.)C.(x = arctan frac12 + kpi ,k in mathbbZ.)D.Một công dụng khác.
A.(x = k2pi ,k in mathbbZ.)B.(x = kpi ,k in mathbbZ.) C.(x = frackpi 2,k in mathbbZ.)D.(x = pi + k2pi ,k in mathbbZ.)
A.(x = 120^0 + k720^0) hay (x = 30^0 + k720^0,k in mathbbZ.)B.(x = 120^0 + k360^0) giỏi (x = 30^0 + k360^0,k in mathbbZ.)C.(x = 60^0 + k360^0) hay (x = 30^0 + k360^0,k in mathbbZ.)D.Một hiệu quả khác.
A.(x = k2pi ) tuyệt (x = fracpi 4 + kpi ,k in mathbbZ)B.(x = frackpi 3) xuất xắc (x = fracpi 4 + kpi ,k in mathbbZ)C.. (x = frack2pi 3) hay (x = - fracpi 4 + kpi ,k in mathbbZ)D.Một kết quả khác.

Xem thêm: Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh Và Bài Tập, So Sánh Trong Tiếng Anh


A.(x = fracpi 6 + kpi ,k in mathbbZ.)B.(x = fracpi 2 + kpi ) tuyệt (x = fracpi 6 + kpi ,k in mathbbZ.)C.(x = fracpi 2 + kpi ,k in mathbbZ.)D.Một công dụng khác.

*


Toán 11

Lý thuyết Toán 11