Bài gồm đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 7 học tập kì II (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, bao gồm phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Thu gọn gàng biểu thức sau $-12u^2(uv)^2-(-11u^4).(2v)^2$ ta được đơn thức tất cả phần thông số là:

A. −32 B. −56C. 10 D. 32

Câu 2: Cho ΔABC tất cả CE và BD là hai đường cao. đối chiếu BD + CE cùng AB + AC ?

A. BD + CE B. BD + CE > AB + ACC. BD + CE ≤ AB + AC D. BD + CE ≥ AB + AC

Trả lời những câu 3, 4, 5, 6

Số năng lượng điện năng tiêu thụ của các hộ mái ấm gia đình ở một đội nhóm dân phố được lưu lại trong bảng sau (tính bởi kW/h)

 

*

 Câu 3: Dấu hiệu cần tò mò là gì?

A. Số năng lượng điện năng tiêu tốn của một hộ gia đìnhB. Số năng lượng điện năng tiêu tốn của toàn thành phốC. Số năng lượng điện năng tiêu hao của mỗi hộ gia đình của một tổ dân phốD. Tiền điện của tổ dân phố

 Câu 4: Có bao nhiêu mái ấm gia đình sử dụng điện?

A. 30B. 31C. 32D. 33

 Câu 5: Chọn câu đúng nhất.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 7 học kì 2

A. Điện năng tiêu thụ ít nhất của 1 hộ mái ấm gia đình là 40 kW/h.B. Điện năng tiêu thụ những nhất của một hộ gia đình là 150 kW/h.C. Số hộ sử dụng điện từ 50 kW/h mang đến 75 kW/h chiếm tỉ lệ cao.D. Cả A, B, C hầu như đúng.

 Câu 6: Tìm số mức độ vừa phải cộng.

A. 75,5 kW/h B. 77 kW/h C. 76 kW/hD. 76,5 kW/h

Câu 7: Cho những đa thức A = $4x^2- 5xy +3y^2$ ; B= $3x^2+2xy+y^2$; C= $-x^2+3xy+2y^2$. Tính C - A - B

A. $8x^2+6xy+2y^2$B. $-8x^2+6xy-2y^2$C. $8x^2 -6xy-2y^2$D. $8x^2- 6xy+2y^2$

Câu 8: Cho ΔABC tất cả CE cùng BD là hai tuyến đường vuông góc (E ∈ AB, D ∈ AC). So sánh BD + CE cùng 2BC?

A. BD + CE > 2BC B. BD + CE C. BD + CE ≤ 2BC D. BD + CE = 2BC

Trả lời các câu 9, 10

Hai xạ thủ A với B cùng phun 15 phạt đạn, hiệu quả được khắc ghi dưới đây:

*

 Câu 9: Điểm trung bình của xạ thủ A và xạ thủ B thứu tự là 

A. 8; 9B. 9; 10C. 8,5; 8,6D. 9,1; 9,1

 Câu 10: Nhận xét làm sao sau đấy là sai?

A. Điểm mức độ vừa phải của hai xạ thủ bởi nhauB. Điểm của xạ thủ A phân tán rộng xạ thủ BC. Điểm của xạ thủ B đa số nhau hơn xạ thủ AD. Xạ thủ A bắn giỏi hơn xạ thủ B

 Câu 11: Khối lượng của các bao gạo vào kho được ghi lại ở bảng “tần số” sau: Biết khối lượng trung bình của các bao gạo là 52kg. Hãy tìm cực hiếm của n.

*

A. N = 33, 5 B. N = 34, 5 C. N = 35 D. N = 34

Câu 12: Cho ΔABC có AB + AC = 10cm, AC − AB = 4cm. So sánh $widehatB$ và $widehatC$ ?

A. $widehatC$ B. $widehatC$ > $widehatB$C. $widehatC$ = $widehatB$D. $widehatC$ ≥ $widehatB$

Câu 13: Nam download 10 quyển vở, từng quyển giá x đồng cùng hai cây bút bi, mỗi dòng giá y đồng. Biểu thức thể hiện số tiền Nam yêu cầu trả là:

A. 2x − 10y (đồng) B. 10x − 2y (đồng)C. 2x + 10y (đồng) D. 10x + 2y (đồng)

Câu 14: Cho P(x) = $-3x^2+2x+1$ ;Q(x) = $-3x^2+x-2$ Với cực hiếm nào của x thì P(x) = Q(x)

A. X = 0B. X = 2C. X = -3D. X = 3

Câu 15: Cho góc nhọn $widehatxOy$,trên tia Ox lấy điểm A, bên trên tia Oy đem điểm B làm sao cho OA = OB. Đường trung trực của OA và đường trung trực của OB giảm nhau trên I. Khi đó:

A. OI là tia phân giác của $widehatxOy$B. OI là đường trung trực của đoạn ABC. Cả A, B những đúngD. Cả A, B hầu hết sai

Trả lời những câu 16, 17

Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một ngôi trường trung học đại lý được khắc ghi bởi bảng dưới đây. 

*

 Câu 16: Số những giá trị khác nhau của tín hiệu là

A. 6B. 7 C. 8D. 9 

 Câu 17: Tần số tương ứng của những giá trị 9; 10; 15 theo thứ tự là: 

A. 4; 4; 3B. 4; 3; 4 C. 3; 4; 4D. 4; 3; 3

Câu 18: Cho hai nhiều thức f(x) = $4x^4-2ax^2+(a+1)x+2$ và g(x) = 2ax + 5. Search a nhằm f(1) = g(2)

A. A = $frac-25$B. A = $frac52$C. A = $frac25$D. A = 4

Câu 19: Cho ΔABC bao gồm M là trung điểm BC. So sánh AB + AC cùng 2AM.

A. AB + AC B. AB + AC > 2AMC. AB + AC = 2AM D. AB + AC ≤ 2AM.

Câu 20: Kết quả sau khi thu gọn 1-1 thức $6x^2y(-frac112xy^2)$ là:

A. $-frac12x^3y^3$B. $frac12x^3y^3$C. $-frac12x^2y^3$D. $-frac12x^2y^2$

Trả lời những câu 21, 22

Kết quả môn dancing cao (tính bởi cm) của học sinh lớp 7A được đánh dấu trong bảng sau:

*

Câu 21: Học sinh dancing thấp duy nhất và tối đa lần lượt là từng nào cm?

A. 90 cm; 100 cmB. 120 cm; 90 cm C. 90 cm; 120 cmD. 90 cm; 110 cm

Câu 22: lựa chọn câu đúng. 

A. Đa số học viên nhảy trong tầm từ 90 cm − 95 cm.B. Đa số học sinh nhảy trong tầm từ 100 cm − 105 cm.C. Đa số học viên nhảy trong tầm từ 110 centimet − 120 cm.D. Số ít học sinh nhảy trong vòng từ 100 cm − 105 cm.

Câu 23: Biểu thức đại số biểu lộ diện tích hình thang bao gồm đáy mập là a , đáy bé dại là b, đường cao là h như sau :

A.( a + b ) h B.( a - b ) h C.$frac12$( a - b ) h D. $frac12$( a + b ) h

Câu 24: Thu gọn đối kháng thức A = $(-frac13xy)(-3xy^2)(-x)$ ta được tác dụng là

A. A = $-xy^3$B. A = $-x^2y^3$C. A = $-x^3y^2$D. A =$x^2y^3$

Câu 25: Cho góc $widehatxOy$ = 60∘, A là vấn đề trên tia Ox, B là vấn đề trên tia Oy (A, B ko trùng cùng với O). Lựa chọn câu đúng nhất.

A. OA + OB ≤ 2ABB. OA + OB = 2AB lúc OA = OB.C. OA + OB ≥ 2ABD. Cả A, B đông đảo đúng.

Câu 26: Cho ΔABC cân tại A, hai đường cao BD và CE giảm nhau tại I. Tia AI cắt BC trên M. Khi ấy ΔMED là tam giác gì?

A. Tam giác cânB. Tam giác vuông cânC. Tam giác vuôngD. Tam giác đều.

Câu 27: đến biểu thức đại số A = $x^2-3x+8$. Quý hiếm của A trên x = -2 là:

A. 13 B. 18 C. 19 D. 9

Câu 28: Tìm nhiều thức f(x) = ax + b. Biết f(1) = $frac72$; f(−1) = $frac-52$

A. F (x) = 3x + $frac12$B. F (x) = x + $frac12$C. F (x) = 3x + $frac72$D. F (x) = 2x + $frac12$

Câu 29: Một bể đang đựng 480 lít nước, gồm một vòi chảy vào mỗi phút tung được x lít. đồng thời đó một vòi khác chảy nước trường đoản cú bể ra. Từng phút số lượng nước chảy ra bằng $frac14$ lượng nước rã vào . Hãy bộc lộ lượng nước trong bể sau khoản thời gian đồng thời mở cả hai vòi trên sau a phút.

A. 480 + $frac34$ax (lít) B. 34ax (lít) C. 480 − $frac34$ax (lít) D. 480 + ax (lít)

Câu 30: Cho ΔABC có cạnh AB = 1cm và cạnh BC = 4cm. Tính độ lâu năm cạnh AC biết độ lâu năm cạnh AC là một số trong những nguyên.

A. 1cm B. 2cmC. 3cm D. 4cm

Câu 31: Bậc của đa thức $x^3y^2-xy^5+7xy-9$ là:

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 32: Cho ΔABC có $widehatA$=70∘, các đường phân giác BE cùng CD của $widehatB$ và $widehatC$ cắt nhau trên I. Tính $widehatBIC$?

A. 125∘ B. 100∘ C. 105∘D. 140∘

Câu 33: Tính giá trị biểu thức B = $5x^2-2x-18$ tại |x| = 4

A. B = 54B. B = 70C. B = 54 hoặc B = 70D. B = 45 hoặc B = 70

Câu 34: Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB = 5cm, AC = 12cm. Hotline G là giữa trung tâm tam giác ABC, lúc ấy GA + GB + GC bằng (làm tròn mang lại chữ số sau vết phẩy):

A. 11,77 cm B. 17,11 cm C. 11,71 cm D. 17,71 cm

Câu 35: Viết 1-1 thức $21x^4y^5z^6$ dưới dạng tích hai solo thức, vào đó có một đơn thức là $3x^2y^2z$

A. $(3x^2y^2z).(7x^2y^3z^5)$B. $(3x^2y^2z).(7x^2y^3z^4)$C. ($(3x^2y^2z).(18x^2y^3z^5)$D. $(3x^2y^2z).(-7x^2y^3z^5)$

Câu 36: Cho ΔABC có điểm O là một trong những điểm bất kỳ nằm trong tam giác. đối chiếu OA + OC và AB + BC.

Xem thêm: Bản Mềm: Bài Tập Về Từ Loại Lớp 4 Có Đáp Án Giúp Các Bạn Học Tốt

A. OA + OC B. OA + OC > tía + BCC. OA + OC = cha + BCD. OA + OC ≥ tía + BC.

Câu 37: Đường cao của tam giác phần lớn cạnh a gồm bình phương độ nhiều năm là

A. $frac3a^24$ B. $fraca^24$ C.$frac3a^22$ D. $frac3a2$

Trả lời các câu 38, 39

Số lượng học tập sinh tốt trong từng lớp của một ngôi trường trung học đại lý được khắc ghi bởi bảng bên dưới đây. 

*

 Câu 38: Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

A. Số học sinh trong từng lớpB. Số học viên khá của mỗi lớpC. Số học tập sinh giỏi trong từng lớpD. Số học sinh giỏi trong từng trường

 Câu 39: Có toàn bộ bao nhiêu quý hiếm của vết hiệu?