Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng

*

Trong những công thức sau cách làm nào viết đúng

A. =Sum(A1;A2;A3;A4)

 B. =SUM(A1,A2,A3,A4)

C. =sum(A1;A4)

 D. =Sum(A1-A4)


*

*

*

Hãy cho biết thêm kết trái của tính tổng (SUM) bên trên trang tính trong hình sau:a. =SUM(A1;A3)b.=SUM(A1:A4)c.=SUM(A1:A3,150)d.=SUM(A1:A4:A2:A5)

Câu 1

: trong các công thức tính vừa đủ cộng, công thức nào sai:A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5


cho ô A1 chứa giá trị 7 ,ô A2 cất giá trị 9, ô A3 cất giá trị 4.tính

a/=sum(A1,A2)

b/=sum(A1:A3)

c/=average(A1:A3)

d/=average(A1,A3,4)

e/=average(A1,A3,A3,0)


1. Với trang tính như nghỉ ngơi hình bên dưới hãy cho thấy kết quả thống kê giám sát khi nhập cách làm vào ô A5 với giải thích kết quả nhận được .

a)=25+50+75+test b)=25+50+75+''test'' c)=SUM(25,50,75,test)

d)=SUM(25,50,75,''test'') e)=SUM(A1:A4)

2.Hãy cho biết kết trái của hàm tính tổng (SUM)ở ô A6trên trang tính ở hình dưới .

a)=SUM(A1:A3) b)=SUM(A1:A3,100)

c)=SUM(A1+A4) d)=SUM(A1:A2,A5)

A

1

25

2

50

3

75

4

test

5
Xem thêm: Top 8 Mẫu Cảm Nhận Bài Thơ Chiều Tối Ngắn Gọn, Cảm Nhận Về Bài Thơ Chiều Tối

+Save+->+gõ+tên+C+.+Chọn+View+->Save+->gõ+tên+B+.Chọn+File+->+Save+as+->+Gõ+lại+tên+khác+D+.+Cả+A,+B,+C+đều+đúng+2:+Để+nhập+dữ+liệu+vào+một+ô...">

1: mong mỏi lưu trang tính em tiến hành A.Chọn tệp tin -> Save -> gõ thương hiệu C. Lựa chọn View ->Save ->gõ thương hiệu B.Chọn file -> Save as -> Gõ lại tên khác D. Cả A, B, C hầu hết đúng 2: Để nhập dữ liệu vào một trong những ô ta thực hiện? A. Nháy đúp loài chuột vào ô với nhập công thức C. Nhập tài liệu trên thanh cách làm B. Nháy con chuột vào ô cùng nhập công thức D. Tất cả đều đúng 3: tác dụng nào sau đây là của biểu thức SUM(6 – 5) A. 11 B. 1 C. -1 D. Tất cả sai 4: vào ô C1 có dữ liệu là 18, những ô D1, E1 không tồn tại dữ liệu, lúc em nhập vào ô F1: =AVERAGE(C1:E1) trên ô F1 em đang được kết quả là. A. 30 B. #VALUE C. 6 D. Toàn bộ sai 5: khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi A. #VALUE B. #NAME C. #DIV/0! D. #N/A 6: hộp tên cho thấy thêm thông tin: A. Thương hiệu của cột B. Thương hiệu của mặt hàng C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Cả A, B, C không đúng 7: Thanh phương pháp dùng để: A. Hiển thị văn bản ô tính được lựa chọn C. Hiển thị phương pháp trong ô tính được chọn B. Nhập tài liệu cho ô tính được chọn D. Cả 3 ý trên. 8: trong những công thức sau phương pháp nào viết đúng A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B. =SUM(A1,A2,A3,A4) C. =Sum(A1;A4) D. =Sum(A1-A4)