tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 1: cho những công thức hóa học sau, cách làm nào viết đúng, cách làm nào viết sai. Em hãy sửa lại những công thức sai: Al3O2, Cu2O2, Mg2Cl, HCL, O,


*

*

(Al_3O_2 ightarrow Al_2O_3\Cu_2O_2 ightarrow CuO\Mg_2Cl ightarrow MgCl_2\O ightarrow O_2) 

CTHH đúng: HCl

CTHH sai: bên trên

 


Bài 1: cho những công thức hóa học sau, công thức nào viết đúng, bí quyết nào viết sai. Em hãy sửa lại những công thức sai: Al3O2, Cu2O2, CaO, Mg2Cl, H3PO4, Zn(OH)4, AlCl3,


Phần từ luận

Trong những công thức hoá hoá học tập sau, công thức nào đúng? phương pháp nào sai? Hãy sửa lại cách làm sai.

Bạn đang xem: Trong các công thức sau công thức nào viết sai

a. NaO

b. C a C l 2

c. A l 3 O 2


Câu 2: cho các công thức chất hóa học sau: H2NO3, CaCO3, KSO4. Bí quyết hóa học tập nào viết sai. Hãy sửa lại đến đúng (chỉ viết bí quyết đúng, không đề xuất giải thích). CTHH nào đúng thì ko cần trả lời ạ


Bài 3: trong những công thức chất hóa học sau, công thức nào viết đúng, công thức nào viết sai? nếu như sai sửa lại.

NA2 , N , P2, CaCl2 , Al(OH)2 , KO2 , BaSO4

Giúp e nha mn


Em hãy khẳng định công thức nào viết đúng, viết sai. Trường hợp viết sai sửa lại mang đến đúng. Phương pháp hóa học Viết không đúng / viết đúng Sửa lại đúng: ZnCl3, Al(OH)2 H2SO4. MgCl2


Các phương pháp hóa học tập sau, cách làm nào viết đúng, phương pháp nào viết sai. Nếu như sai sửa lạicho đúng: NaO2, KCO3, H2O, Ba2O.

Xem thêm: De Thi Học Kì 2 Toán 9 Có Đáp Án Lớp 9 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết


Cho những công thức hoá học mang đến dưới đây: 

Na2SO4 ; Ba2O ; CaCl2 ; Al(OH)2

a) bí quyết hoá học tập nào viết đúng? phương pháp hoá học tập nào viết sai?

 Sửa lại những công thức kia viết sai đó ?

b) Tính hóa trị của na trong cách làm Na2O.

(Cho biết: H = 1; S = 32; O = 16; K= 39; phường = 31; Ca = 40; Al = 27)


Cho những công thức sau; bí quyết nào viết đúng , phương pháp nào viết sai? trường hợp sai hãy sửa lại đến đúng. AgNO3, Na2O, Fe(OH)2, ZnCI,


cho những công thức chất hóa học sau BaCl2;NasO4;Al(SO4)3;BaCO3;NaCO3;CuNO3;AlO3;FeSO3;CaOH;Mg(OH)2. Hãy xho biết bí quyết nào viết không đúng ? sai thì sửa lại


Lớp học tập trực tuyến đường

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực đường

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh