Thủy phân hoàn toàn 1 mol tripeptit X chiếm được 2 mol Alanin và 1 mol Glyxin. X rất có thể có từng nào đồng phân?
Bạn đang xem: Trong phân tử aminoaxit x có một nhóm amino

Tính trọng lượng gạo cất 80% tinh bột cần dùng để điều chế được 10 lít rượu 460 (khối lượng riêng của rượu nguyên hóa học là 0,8 g/ml), biết hiệu suất toàn bộ quá trình pha chế là 50%.


Cho m gam láo hợp có Cu với Fe vào 200 ml dung dịchHNO32M cùng H2SO41M thấy bao gồm khí NO độc nhất vô nhị thoát ra và còn lại 0,2m gam hóa học rắn chưa tan. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thì chiếm được 50 gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Quý giá của m là


Hỗn hòa hợp X có 2 amino axit no (chỉ bao gồm nhóm chức -COOHvà -NH3trong phân tử), trong số đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để chức năng vừa đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X bắt buộc 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 3,83 gam tất cả hổn hợp X đề xuất 3,192 lít O2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O,N2) vào nước vôi vào dư thì khối lượng kết tủa nhận được là


Đun nóng 4,44 gam este no, đối kháng chức, mạch hở A trong dung dịch KOH thu được 5,04 gam muối. Công thức cấu tạo của A là:


Cho những polime sau: poli (vinyl clorua); tơ olon; cao su buna; nilon – 6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, poli stiren. Số polime được pha chế từ làm phản ứng trùng thích hợp là


Cho những phát biểu sau:

(1) Anilin rất có thể làm mất màu dung dịch nước brom.

(2) Metyl amin gồm tính bazơ yếu hơn amoniac.

(3) thuốc thử đặc trưng để nhận thấy hồ tinh bột là hỗn hợp iot.

(4) Glucozơ cùng fructozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(5) Tơ visco được cấp dưỡng từ xenlulozơ.

Số phát biểu đúng là:


Thủy phân trọn vẹn 0,09 mol tất cả hổn hợp X bao gồm tripeptit, tetapeptit, pentapeptit với hỗn hợp NaOH toàn vẹn thu được 16,49 gam muối hạt của Glyxin; 17,76 gam muối bột của Alanin với 6,95 gam muối bột của Valin. Trường hợp đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X thì chiếm được CO2,H2O, N2trong kia tổng trọng lượng củaCO2,H2Olà 46,5 gam. Quý hiếm gần độc nhất vô nhị của m


Cho những câu tuyên bố sau:

(1) hầu hết các kim loại chỉ tất cả từ 1e mang lại 3e phần ngoài cùng.

(2) toàn bộ các nguyên tố team B gần như là kim loại.

(3) toàn bộ các nguyên tố đội A hầu như là những kim một số loại điển hình.

(4) cấu hình electron của fe (Z = 26) là: Ar3d64s2.

(5) nhân tố nhôm ở trong chu kì 3, nhóm IIIB của bảng tuần hoàn.

Những tuyên bố đúng là:


Đốt cháy 0,1 mol este thu được 8,96 lít (đktc) khí CO2và 7,2 gam nước. Phương pháp phân tử của este kia là:
Xem thêm: Sự Thật Về Tác Dụng Ăn Trứng Gà Sống Có Tác Dụng Gì, Có Tốt Không?

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam