(4) đúng vì chưng peptit sẽ đựng nhóm NH2của aminoaxit mở màn và nhóm COOH của aminoaxit cuối

(5) sai vì:

+ Nilon-6,6 là(−OC−4−CONH−6−NH−)n có C, H, O, N

+ Lapsan là (−OC−C6H4−COO−CH2CH2O−)n chi có C, H, O

⟹ 4 phát biểu đúng

Đáp án bắt buộc chọn là: D
Bạn đang xem: Trong tơ tằm có các góc anpha amino axit

Cho những phát biểu sau:

(1) Anilin tất cả tính bazo, tính bazo yếu rộng amoniac

(2) Ở đk thường, metylamin và dimetylamin là rất nhiều chất khí có mùi khai

(3) Trimetylamin là một amin bậc 3

(4) Dung dịch của các amino axit đều không làm chuyển màu quỳ tím

(5) Glucozo bị oxi hóa vị dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng

(6) Tinh bột thuộc polisaccarit

(7) links peptit là link -CO-NH- giữa 2 đơn vị chức năng α-amino axit

(8) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng dừng

Số tuyên bố đúng là:


Cho các phát biểu sau

(1) trong các phân tử amin, tốt nhất thiết phải chứa nguyên tử nitơ.

(2) các amin chứa từ 1C cho 4C đầy đủ là hóa học khí ở đk thường.

(3) vào phân tử đipeptit mạch hở bao gồm chứa hai liên kết peptit.

(4) vào phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị của nitơ là IV.

(5) hỗn hợp anilin làm mất đi màu nước brom.

Những phát biểu đúng là


Chất X (C6H16O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3,mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E có X cùng Y công dụng hết với dung dịch NaOH thu được láo hợp tất cả hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử, chưa hẳn đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ cất hai muối (A cùng D). Cho các phát biểu sau:

(1) hóa học X và Y đều tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X nhận được etylamin.

(3) dung dịch B có công dụng tham gia bội phản ứng tráng bạc.

(4) các A và D tất cả cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định và đánh giá đúng là


Câu 6:


Số đồng phân amin bậc một, đựng vòng benzen, có cùng bí quyết phân tử C7H9Nlà


Câu 7:


Cho những phát biểu sau đây:

(1) Glyxin, alanin là những α-amino axit.

(2) C4H9Ncó thể là một amin no, đơn chức, mạch hở.

(3) Amin bậc II luôn có tính bazơ to gan hơn amin bậc I.

(4) CH3NH2 là amin bậc I.

(5) sau khoản thời gian mổ cá, rất có thể dùng giấm ăn để sút mùi tanh.

(6) Amin bao gồm trong cây thuốc lá là nicotin.

(7) Ở điều kiện thường, metylamin, etylamin, đimetylamin với trimetylamin là chất khí.

Số phát biểu đúng là


Câu 8:


Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là


Câu 9:


Phát biểu nào sau đấy là sai?


Câu 10:


Có những phát biểu sau:

(a) H2NCH2CO−HNCH2CH2COOHcó cất 1 liên kết peptit vào phân tử.

(b) Etylamin, metylamin ở đk thường phần lớn là hóa học khí, mùi khai, độc.

(c) Anilin làm xanh giấy quỳ tím.

(d) Thủy phân mang đến cùng protein dễ dàng và đơn giản trong môi trường xung quanh axit chỉ thu được những a-amino axit.

(e) nhỏ dại vài giọt axit nitric sệt vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa vàng.

Số phát biểu đúng là


Câu 11:


Công thức thông thường của amin no, đơn chức, mạch hở là


Câu 12:


Cho các phát biểu sau:

(a) nhỏ dung dịch I2vào dung dịch hồ tinh bột, thấy dung dịch thu được xuất hiện màu xanh lá cây tím.

(b) Thành phần chủ yếu của tinh bột là aminopectin.

(c) những peptit đều tác dụng với CuOH2cho thích hợp chất tất cả màu tím sệt trưng.

(d) Anilin (C6H5NH2) tan giỏi trong nước tạo ra dung dịch có môi trường thiên nhiên bazo.

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là


Câu 13:


Đun nóng hóa học H2N−CH2−CONH−CH(CH3)−CONH−CH2−COOHtrong hỗn hợp HCl (dư), sau khoản thời gian các bội nghịch ứng dứt thu được thành phầm là:


Câu 14:


Cho sơ thiết bị phản ứng sau:

XC4H9O2N →NaOH, t° X1→HCldu  X2  →CH3OH. HClkhanX3 →KOH H2NCH2COOK

Vậy X2là:


Câu 15:


Có 3 hóa học hữu cơ: H2N−CH2−COOH, CH3CH2−COOH, CH33−NH2. Để nhận biết dd của các hợp chất trên, chỉ cần dùng một thuốc thử làm sao sau đây?


Hỏi bài


Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Sang Thu Siêu Hay, Bình Giảng Hai Khổ Thơ Đầu Bài Sang Thu

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam