*Bạn đang xem: Trường cao đẳng csnd 2

*

ra mắt thông tin giáo dục đào tạo - Đào chế tạo ra tuyển sinh nghiên cứu Khoa học Trang sinh viên Tạp chí công nghệ CSND đúng theo tác nước ngoài
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA TẠI XÃ BÌNH THẮNG, HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
*
TRAO TẶNG QUỸ KHUYẾN HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM HỌC 2021 – 2022
*
HỘI THẢO KHOA HỌC “RÀ SOÁT, XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II”


Xem thêm: Vợ Chồng A Phủ Sáng Tác Năm Nào, Vợ Chồng A Phủ 1

*
THAM DỰ HỘI THẢO “CHỨNG CỨ LÀ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ trong VỤ ÁN cài đặt BÁN NGƯỜI – gớm NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM”