Giải bài xích 7: Trường hợp đồng dạng thứ cha - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 72. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và câu trả lời các thắc mắc trong bài học. Giải pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG với HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) Cho $Delta $ ABC và $Delta $ A"B"C" như hình 41. Bệnh tỏ $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C"

*

Điền vào địa điểm trống (...) để hoàn thiện lời giải

Lấy E bên trên AB làm thế nào cho AE = A"B". Trường đoản cú E kẻ đường thẳng tuy vậy song với BC giảm Ac trên F.

Bạn đang xem: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Suy ra: $Delta $ AEF $sim $ $Delta $...... Và $widehatAEF$ = $widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do $widehatA"B"C"$ =..........( giả thiết) nên $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$.

Vì vậy $Delta $ AEF = $Delta $ A"B"C" ( $widehatA$ = $widehatA"$; AE = A"B"; $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $.......

Từ (1) cùng (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.......

Trả lời:

Lấy E bên trên AB sao để cho AE = A"B". Từ bỏ E kẻ mặt đường thẳng tuy nhiên song với BC cắt Ac tại F.

Suy ra: $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ ABC và $widehatAEF$ = $widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do $widehatA"B"C"$ =$widehatABC$ ( giả thiết) nên $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$.

Vì vậy $Delta $ AEF = $Delta $ A"B"C" ( $widehatA$ = $widehatA"$; AE = A"B"; $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ A"B"C" 

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

c) trong các tam giác sau đây (h.42), phần lớn cặp tam giác như thế nào đồng dạng cùng với nhau? Hãy giải thích.

*

Trả lời:

Trong hình 42d và 42e.

$Delta $ A"B"C" có $widehatA"$ = $70^circ$ ; $widehatB"$ = $60^circ$ $Rightarrow $ $widehatC"$ = $50^circ$

$Delta $ D"E"F" có $widehatE"$ = $60^circ$; $widehatF"$ = $50^circ$ $Rightarrow $ $widehatD"$ = $70^circ$

Vì $Delta $ A"B"C" với $Delta $ D"E"F" có $widehatA"$ = $widehatD"$ = $70^circ$; $widehatB"$ =$widehatE"$ = $60^circ$ đề nghị $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ D"E"F.

Xem thêm: Giải Câu 1, 2, 3, 4 Trang 162 Sgk Toán 5 Trang 162, Phép Nhân

2.a) cho ABC và A"B"C" đồng dạng gồm đường cao khớp ứng là AH và A"H" như hình 43. Hotline tỉ số đồng dạng của hai tam giác là k. Chứng minh: $fracAHA"H"$ = k.