Có các loại tụ điện có sẵn, dựa trên ứng dụng, chúng được phân loại thành các loại không giống nhau. Kết nối của các tụ năng lượng điện này hoàn toàn có thể được thực hiện theo rất nhiều cách không giống nhau được sử dụng trong không ít ứng dụng không giống nhau. Những kết nối khác nhau của các tụ điện thực hiện giống như một tụ năng lượng điện duy nhất. Bởi vì vậy, tổng năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện duy độc nhất này công ty yếu nhờ vào vào cách những tụ điện riêng lẻ được kết nối. Vì vậy, về cơ phiên bản có hai nhiều loại kết nối đơn giản và dễ dàng và phổ biến là kết nối thông suốt và kết nối tuy nhiên song. Bằng phương pháp sử dụng những kết nối này, tổng điện dung có thể được tính toán. Có một trong những kết nối cũng rất có thể được link với những kết nối của kết hợp chuỗi & tuy vậy song. Bài magmareport.netết này bàn thảo tổng quan lại về tụ điện mắc nối liền và tuy nhiên song với những ví dụ của chúng là gì.

Bạn đang xem: Tụ điện nối tiếp

Tụ điện thông liền và song song

Tụ điện hầu hết được áp dụng để lưu lại trữ tích điện điện như tích điện tĩnh điện. Một khi cần tăng tốc thêm tích điện để tàng trữ công suất, thì tụ năng lượng điện với điện dung tăng có thể là bắt buộc thiết. magmareport.netệc thi công một tụ điện hoàn toàn có thể được thực hiện bằng phương pháp sử dụng nhì tấm sắt kẽm kim loại được ghép tuy nhiên song cùng được phân chia trải qua một môi trường thiên nhiên điện môi như mica, thủy tinh, gốm sứ, v.v.

Các hóa học điện môi môi trường xung quanh tạo ra môi trường thiên nhiên không dẫn điện giữa hai bạn dạng và bao gồm 1 khả năng sản phẩm hiếm để giữ năng lượng điện tích.


Khi điện áp nguồn áp được nối qua các bản của tụ điện, thì điện tích + Ve bên trên một phiên bản duy nhất & điện tích -Ve trên phiên bản tiếp theo vẫn lắng xuống. Ở đây, tổng năng lượng điện ‘q’ được tích lũy hoàn toàn có thể tỷ lệ thuận với nguồn điện áp ‘V’.

q = CV

Trong đó ‘C’ là năng lượng điện dung và cực hiếm của nó công ty yếu phụ thuộc vào vào kích cỡ vật lý của tụ năng lượng điện .

C = εA / d

Ở đâu

‘Ε’ = hằng số điện môi

‘A’ = diện tích s của tấm hiệu dụng

d = khoảng không giữa hai tấm.

Bất cứ khi nào hai hoặc nhiều tụ điện mắc tiếp liền thì năng lượng điện dung của toàn thể tụ điện này rẻ hơn điện dung của một tụ điện riêng lẻ. Tương tự, bất cứ khi nào các tụ điện được nối tuy vậy song, thì tổng điện dung của những tụ điện là tổng điện dung của những tụ điện riêng lẻ. Bằng phương pháp sử dụng này, những biểu thức của tổng điện dung mắc thông suốt và song song được suy ra. Các bộ phận nối tiếp và tuy nhiên song trong sự phối hợp của những kết nối tụ điện cũng được xác định. Cùng điện dung hiệu dụng có thể được thống kê giám sát thông qua thông suốt và song song trải qua các năng lượng điện dung riêng biệt lẻ

Tụ điện trong loạt

Khi mắc nối tiếp một số tụ năng lượng điện thì hiệu năng lượng điện thế đặt lên hai phiên bản tụ là ‘V’. Khi năng lượng điện dung của tụ điện là C1, C2… công nhân thì năng lượng điện dung tương ứng của các tụ năng lượng điện khi mắc thông suốt là ‘C’. Điện áp đặt qua những tụ điện tương ứng là V1, V2, V3…. + Vn.

*

Tụ năng lượng điện trong loạt

Như vậy, V = V1 + V2 + …… .. + Vn

Điện tích được hỗ trợ từ mối cung cấp qua những tụ năng lượng điện này là ‘Q’ thì

V = Q / C, V1 = Q / C1, V2 = Q / C2, V3 = Q / C3 & Vn = Q.Cn

Vì điện tích được chuyển trong hồ hết tụ điện và cái điện vào cả loạt tụ điện sẽ như nhau nhau với nó được xem như là "Q".

Bây giờ, phương trình trên của ‘V’ hoàn toàn có thể được magmareport.netết như sau.

Q / 100 = Q / Q + C1 / C2 + ... L / Cn

Q <1/100> = Q> 1 / C1 + 1 / C2 + ... 1 / Cn>

1 / C = 1 / C1 + 1 / C2 + 1 / C3 +… 1 / Cn

Thí dụ

Mỗi khi những tụ năng lượng điện mắc thông suốt thì tính điện dung của các tụ điện này. Kết nối nối tiếp của tụ năng lượng điện được hiển thị bên dưới đây. Ở phía trên hai tụ năng lượng điện mắc nối tiếp.

Các tụ năng lượng điện trong công thức tiếp nối là Ctotal = C1XC2 / C1 + C2

Giá trị của hai bạn dạng tụ là C1 = 5F và C2 = 10F

Ctotal = 5FX10F / 5F + 10F

50F / 15F = 3,33F

Tụ điện tuy nhiên song

Khi điện dung của một tụ năng lượng điện tăng lên, thì các tụ năng lượng điện mắc tuy nhiên song khi hai bạn dạng có liên quan với nhau. Vùng chồng lấn hiệu quả rất có thể được cấp dưỡng thông qua khoảng cách ổn định giữa bọn chúng và cho nên giá trị điện dung đều nhau của chúng trở thành điện dung đơn thân gấp đôi. Tụ bù được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác biệt sử dụng tụ điện tuy nhiên song. Một khi nhì tụ điện mắc tuy vậy song sau đó điện áp ‘V’ trên các tụ điện tương tự như nhau là Veq = Va = Vb & dòng năng lượng điện ‘ieq’ hoàn toàn có thể được tách bóc thành hai phần tử như ‘ia’ và ‘ib’.

*

Tụ điện tuy nhiên song

i = dq / dt

Thay quý hiếm của ‘q’ vào phương trình trên

= d (CV) / dt

i = C dV / dt + VdC / dt

Khi điện dung của tụ điện không đổi thì

i = C dV / dt

Bằng cách áp dụng KCL mang đến đoạn mạch trên, thì phương trình đã là

ieq = ia + ib

tức làq = Ca dVa / dt + Cb dVb / dt

Veq = Va = Vb

tức làq = Ca dVeq / dt + Cb dVeq / dt => (Ca + Cb) dVeq / dt

Cuối cùng, bạn có thể nhận được phương trình sau

tức làq = Ceq dVeq / dt, tại đây Ceq = Ca + Cb

Do đó, một lúc "n" tụ điện được mắc tuy vậy song thì điện dung bằng nhau của tổng kết nối rất có thể được gửi ra trải qua phương trình dưới đây trông giống hệt như tương ứng sức cản của những điện trở khi mắc nối tiếp.

Ceq = C1 + C2 + C3 +… + Cn

Thí dụ

Bất cứ lúc nào các tụ năng lượng điện được mắc tuy nhiên song thì nên tính năng lượng điện dung của những tụ năng lượng điện này. Kết nối song song của các tụ năng lượng điện được hiển thị dưới đây. Ở đây các tụ năng lượng điện được kết nối tuy vậy song là hai.

Các tụ điện trong công thức tuy nhiên song là Ctotal = C1 + C2 + C3

Giá trị của hai bạn dạng tụ là C1 = 10F, C2 = 15F, C3 = 20F

Ctotal = 10F + 15F + 20F = 45F

Điện áp rơi trên những tụ điện mắc tiếp liền và song song sẽ được biến đổi dựa trên những giá trị điện dung riêng của những tụ điện.

Ví dụ

Các tụ năng lượng điện mắc nối tiếp và ví dụ song song được bàn bạc dưới đây.

Xem thêm: Đề Thi Khảo Sát Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán Học Lớp 9, Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

*

Tụ điện trong số ví dụ thông suốt và tuy vậy song

Tìm cực hiếm điện dung của ba tụ điện mắc trong khúc mạch sau có mức giá trị theo thứ tự là C1 = 5 uF, C2 = 5uF cùng C3 = 10uF

Giá trị của những tụ năng lượng điện là C1 = 5 uF, C2 = 5uF và C3 = 10uF

Đoạn mạch sau rất có thể được thi công với tía tụ điện là C1, C2 và C3

Khi các tụ năng lượng điện C1 cùng C2 mắc nối tiếp, thì điện dung hoàn toàn có thể được tính là


1 / C = 1 / C1 + 1 / C2

1 / C = 01/05 + 1/5

1 / C = 2/5 => 5/2 = 2,5uF

Khi mắc song song tụ ‘C’ nói trên với tụ ‘C3’ thì năng lượng điện dung hoàn toàn có thể tính là

C (Tổng) = C + C3 = 2,5 + 10 = 12,5 magmareport.net sinh vật

Do đó quý giá điện dung hoàn toàn có thể được giám sát và đo lường tùy trực thuộc vào câu hỏi phân tích nối tiếp cũng như các kết nối song song vào mạch. Nó rất có thể được quan gần cạnh khi cực hiếm điện dung bớt trong mắc nối tiếp. Mắc tuy vậy song tụ điện thì rất có thể tăng quý giá điện dung. Mặc dù nhiên, vào khi giám sát điện trở, nó là khá ngược lại.

Vì vậy, đây là tất lẫn cả về tổng quan liêu về tụ điện mắc nối tiếp và song song với những ví dụ. Từ tin tức trên, cuối cùng, chúng ta cũng có thể kết luận rằng bằng phương pháp sử dụng các kết nối nối tiếp và tuy nhiên song của các tụ điện, có thể tính được điện dung. Đây là một thắc mắc cho bạn, đơn vị của một tụ điện là gì?