Chương 4 - Bài tập số 4: Xác định các đại lượng chi phí 2

*

Một doanh nghiệp có bảng theo dõi chi phí như sau:

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TC

40

70

96

118

138

156

175

198

224

259

309

Yêu cầu:

1. Tại mức sản lượng Q = 5, hãy xác định các chỉ tiêu: TFC, TVC, AC, AVC, AFC và MC

2. Xác định mức sản lượng có chi phí trung bình (AC) thấp nhất và biến phí trung bình (AVC) thấp nhất.

Bạn đang xem: Tvc là gì trong kinh tế vi mô

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰỞ ĐÂY:http://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/

Lời giải

Câu 1:

Bảng trên cho thấy tại mức sản lượng bằng 0, TC = 40, vậy ta có thể xác định đây chính là giá trị của chi phí cố định => TFC = 40

Tại Q = 5, có TC = 156 và TFC = 40

=> TVC = TC – TFC = 156 – 40 = 116

AC = TC/Q = 156/5 = 31,2

AVC = TVC/Q = 116/5 = 23,2

AFC = TFC/Q = 40/8 = 8

MC = ∆TC/∆Q = (156-138)/(5-4) = 18

Vậy tại mức sản lượng Q=5, TFC =40; TVC = 116; AC = 31,2; AVC = 23,2; AFC = 8; MC = 18.

Câu 2:

Từ bảng số liệu của trên, có thể dùng công thức tính AC và AVC để xác định thêm 2 hàng thể hiện AC và AVC như bảng dưới đây.

Xem thêm: Kpi Là Gì Wikipedia - Cách Tính Kpi Cho Nhân Viên

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TC

40

70

96

118

138

156

175

198

224

259

309

AC

-

70,0

48,0

39,3

34,5

31,2

29,2

28,3

28,0

28,8

30,9

AVC

-

30,0

28,0

26,0

24,5

23,2

22,5

22,6

23,0

24,3

26,9

Bảng trên cho thấy tại mức sản lượng Q=8, chi phí trung bình thấp nhất (AC = 28,0) và tại mức sản lượng Q=6, biến phí trung bình thấp nhất (AVC = 22,5).

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰỞ ĐÂY:http://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/

Hình minh họa câu 1 - 4

( Xem trả lời)

Họ tên :Địa chỉ email Nội dung ">


*

">

*
In trang này
*
Lên đầu trang
">
*