Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính hóa học của Axit Photphoric (H3PO4), muối bột photphat: đặc điểm hóa học, thiết bị lí, Điều chế, Ứng dụng chi tiết nhất

Tính hóa học của Axit Photphoric (H3PO4), muối bột photphat: đặc thù hóa học, đồ dùng lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất


Bài giảng: Bài 11: Axit photphoric cùng muối photphat - Cô Nguyễn thanh nhàn (Giáo viên magmareport.net)

A. Axit Photphoric H3PO4

I. Cấu tạo phân tử


phương pháp cấu tạo:

*

II. đặc điểm vật lí

Là hóa học rắn dạng tinh thể trong suốt, không màu, nóng chảy sinh sống 42,5ºC. Dễ chảy rữa cùng tan vô hạn vào nước.

Bạn đang xem: Ứng dụng không phải của h3po 4 là

III. Tính chất hóa học

a. Tính thoái hóa – khử

Axít photphoric khó khăn bị khử (do p. ở mức thoái hóa +5 bền lâu so với N vào axit nitric), không tồn tại tính oxi hóa.

b. Tính axit: Axít photphoric là axit tất cả 3 lần axit, bao gồm độ táo bạo trung bình. Trong hỗn hợp nó phân li ra 3 nấc:

H3PO4 ⇋ H+ + H2PO4- ⇒ k1 = 7, 6.10-3

H2PO4- ⇋ H+ + HPO42- ⇒ k2 = 6,2.10-8

HPO42- ⇋ H+ + PO43- ⇒ k3 = 4,4.10-13

⇒ nấc 1 > nút 2 > nấc 3.

⇒ dung dịch axít photphoric bao gồm những đặc điểm chung của axit như có tác dụng quì tím hóa đỏ, công dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại.

⇒ Khi công dụng với oxit bazơ, bazơ tùy thuộc vào lượng chất công dụng mà axít photphoric tạo thành muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối:

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O


IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

Một lượng phệ axit photphoric dùng để điều chế những muối photphat và thêm vào phân lân.

2. Điều chế

a. Trong phòng thí nghiệm

P + 5HNO3 → H3PO4 + H2O + 5NO2

b. Trong công nghiệp

+ đến H2SO4 đặc chức năng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Điều chế bằng cách thức này không tinh khiết và lượng chất thấp.

+ Để pha trộn H3PO4 tất cả độ tinh khiết với nồng độ cao hơn nữa người ta đốt cháy p để được P2O5 rồi mang lại P2O5 tính năng với nước:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


B. Muối hạt Photphat

Axít photphoric tạo thành 3 nhiều loại muối:

- muối hạt photphat trung hòa: Na3PO4, Ca3(PO4)2, …

- muối hạt đihidrophotphat: NaH2PO4, Ca(H2PO4)2, …

- muối hạt hidrophotphat: Na2HPO4, CaHPO4, …

1. Tính tan

toàn bộ các muối đihidrophotphat những tan vào nước. Các muối hidrophotphat với photphat th-nc đều ko tan hoặc không nhiều tan nội địa (trừ muối natri, kali, amoni).

2. Bội phản ứng thủy phân

những muối photphat tan bị thủy phân trong dung dịch.

Na3PO4 + H2O ⇋ Na2HPO4 + NaOH

⇒ dung dịch Na3PO4 có môi trường thiên nhiên kiềm có tác dụng quỳ hóa xanh.

Xem thêm: Top 9 Bắn Custom Là Gì ? Làm Thế Nào Để Tạo Top 9 Bắn Custom Là Gì Mới Nhất 2021

3. Phân biệt ion photphat

Thuốc demo là tệ bạc nitrat.

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ (màu vàng)


Giới thiệu kênh Youtube magmareport.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, magmareport.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học tốt 11 dành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.magmareport.net