Hướng dẫn : tiếp tế PVC là hóa học dẻo, là poli vinyl clorua => chưa hẳn ứng dụng của glucozo


Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete cùng axit fomic. Số chất tính năng được cùng với Cu(OH)2 là:


Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam hỗn hợp saccarozo 17,1% trong môi trường xung quanh axit ta thu được dung dịch X. Mang lại AgNO3/NH3 vào hỗn hợp X cùng đun dịu thu được khối lượng bạc là bao nhiêu?


Trong những chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tung được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là:


Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic cùng cho toàn thể khí CO2 sinh ra phản vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Hiệu suất phản ứng lên men là.

Bạn đang xem: Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ


Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, solo chức, mạch hở luôn luôn thu được số mol CO2 thông qua số mol H2O.

(b) trong hợp hóa học hữu cơ nhất thiết phải bao gồm cacbon cùng hiđro.

(c) phần đa hợp chất hữu cơ gồm thành phần nguyên tố tương đương nhau, yếu tắc phân tử hơn hèn nhau một hay các nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 vào NH3 tạo thành Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu trúc mạch vòng.

Số câu phát biểu đúng là:


Xenlulozơ điaxetat (X) được dùng để làm sản xuất phim ảnh hoặc tơ axetat. Công thức dễ dàng nhất (công thức thực nghiệm) của X là:


Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều phải sở hữu phản ứng tráng gương với phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là.


Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với công suất 78%. Tổng thể lượng CO2 hiện ra được hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 550 gam kết tủa cùng dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thêm được 100 gam kết tủa. Tính khối lượng tinh bột vẫn sử dụng?


Đốt cháy hoàn toàn 10,26 gam một cacbohiđrat X thu được 8,064 lít CO2(ở đktc) và 5,94 gam H2O. X gồm M


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) tất cả các cacbohiđrat đều phải có phản ứng thủy phân.

(b) Thủy phân trọn vẹn tinh bột nhận được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 9 Có Đáp Án Giúp Bạn Học Tốt

(d) Glucozơ làm mất đi màu nước brom.

Số phát biểu đúng là:


Khi đốt cháy một cacbohiđrat X được mH2O : mCO 2= 33:88 . Bí quyết phân tử của X là:


Một đoạn mạch xenlulozơ có trọng lượng là 48,6 mg. Số mắt xích glucozơ (C6H10O5) tất cả trong đoạn mạch kia là:


Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ cùng mantozơ thu được hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn hòa hợp Y phản ứng toàn diện 0,015 mol Br2. Nếu mang dung dịch đựng 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X mang đến phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì trọng lượng Ag chế tạo thành là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam