Để như ý nhận số VIP phần trăm trúng lên tới mức 100%, bạn bè chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản sau:

Bước 1: