- Chọn bài bác -Bài 19: các chất được cấu tạo như nắm nào?Bài 20: Nguyên tử, phân tử vận động hay đứng yên?Bài 21: nhiệt độ năngBài 22: Dẫn nhiệtBài 23: Đối giữ - sự phản xạ nhiệtBài 24: công thức tính nhiệt độ lượngBài 25: Phương trình cân đối nhiệtBài 26: Năng suất tỏa sức nóng của nhiên liệuBài 27: Sự bảo toàn tích điện trông những hiện tượng cơ với nhiệtBài 28: Động cơ nhiệtBài 29: thắc mắc và bài tập tổng kết chương II: sức nóng học

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Giải bài xích Tập vật dụng Lí 8 – bài 24: công thức tính sức nóng lượng giúp HS giải bài tập, nâng cấp khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong câu hỏi hình thành những khái niệm và định luật pháp vật lí:

Bài C1 (trang 84 SGK đồ Lý 8): Để kiểm tra quan hệ giữa nhiệt lượng vật đề nghị thu vào để tăng cao lên và khối lượng của vật, fan ta rất có thể làm phân tích vẽ làm việc hình 24.1. Sử dụng đèn cồn lần lượt đun 2 khối lượng nước khác nhau, 50 và 100 g, đựng trong 2 cốc thủy tinh giống nhau, nhằm nước ở trong những cốc đều tăng cao lên thêm 20oC. Triển khai thí nghiệm và kết quả thu được ghi ngơi nghỉ bảng 24.1:

*

Trong phân tích trên, nhân tố nào ở cả 2 cốc được duy trì giống nhau, yếu đuối tố làm sao được cố gắng đổi? tại sao phải làm cho như thế? Hãy search số phù hợp cho các chỗ trống ở hai cột cuối bảng. Biết nhiệt lượng của ngọn lửa còn truyền mang lại nước phần trăm với thời hạn đun.

Bạn đang xem: Vật lý 8 bài 24 công thức tính nhiệt lượng

Lời giải:

Độ tăng ánh sáng và hóa học làm thiết bị (nước) được duy trì giống nhau ở nhì cốc.

Khối lượng gắng đổi.

Làm bởi vậy mới khám phá được quan hệ giữa nhiệt độ lượng và khối lượng.

Ta có: m1 = 1/2 .m2 và q1 = 1/2 .Q2.

Bài C2 (trang 84 SGK trang bị Lý 8): Từ xem sét trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng dần lên và khối lượng của vật?

Lời giải:

Khối lượng càng khủng thì sức nóng lượng cần cung cấp càng lớn.

Bài C3 (trang 84 SGK thiết bị Lý 8): Trong thí điểm này rất cần phải giữ không đổi gần như yếu tố nào? ước ao vậy phải làm cố gắng nào?

Lời giải:

Cần buộc phải giữ trọng lượng và chất làm đồ gia dụng giống nhau. Hy vọng vây, nhì cốc buộc phải đựng và một lượng nước giống như nhau.

Bài C4 (trang 84 SGK thứ Lý 8): Trong xem sét (câu hỏi 1), nhằm tìm quan hệ giữa nhiệt lượng vật yêu cầu thu vào để nóng dần lên và độ tăng nhiệt độ cần phải chuyển đổi yếu tố nào? mong vậy cần làm núm nào?

Trong thử nghiệm như hình 24.2, thí nghiệm làm cho với 2 cốc, mỗi ly đựng 50 g nước, được theo thứ tự đun nóng bằng đèn đụng trong 5 phút, 10 phút.

*

Kết trái ghi ngơi nghỉ bảng 24.2

*

Hãy tìm kiếm số phù hợp cho những ô trống ở 2 cột cuối của bảng.

Lời giải:

* phải phải chuyển đổi độ tăng ánh nắng mặt trời của hai cốc khác nhau. Mong vậy thời gian đun nhị cốc phải khác nhau.

* hiệu quả ghi sinh sống bảng 24.2

Ta có: Δt1o = 1/2 .Δt2o và q2 = một nửa .Q1

Bài C5 (trang 85 SGK đồ Lý 8): Từ xem sét trên, rất có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng thứ thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ độ?

Lời giải:

Nhiệt lượng trang bị thu vào để nóng dần lên càng phệ thì độ tăng nhiệt độ của thiết bị cũng càng lớn.


Bài C6 (trang 85 SGK đồ Lý 8): Để bình chọn sự phụ thuộc vào của nhiệt độ lượng vật buộc phải thu vào để tăng cao lên với chất làm vật người ta làm cho thí nghiệm sau đây: cần sử dụng đèn cồn nung lạnh 50 gam bột băng phiến và 50 gam nước cùng nóng dần lên thêm 20oC (H.24.3). Kết quả thí nghiệm được ghi ngơi nghỉ bảng 24.3.


*

Điền dấu phù hợp (“=”, “>”, “1 > Q2

* Trong thí nghiệm này, trọng lượng và độ tăng ánh nắng mặt trời không đổi.

Chất làm vật vậy đổi.

Bài C7 (trang 85 SGK đồ Lý 8): nhiệt lượng vật nên thu vào để nóng dần lên có dựa vào chất làm vật không?

Lời giải:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng dần lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

Bài C8 (trang 86 SGK thứ Lý 8): Muốn xác định nhiệt lượng đồ gia dụng thu vào đề xuất tra bảng để biết độ to của đại lượng nào cùng đo độ lớn của rất nhiều đại lượng nào, bởi những phép tắc nào?

Lời giải:

Muốn xác định nhiệt lượng thiết bị thu vào phải tra bảng để biết độ béo của sức nóng dung riêng biệt của hóa học làm vật với đo độ béo của trọng lượng bằng cân, độ tăng ánh nắng mặt trời bằng nhiệt kế.

Xem thêm: " Blouse Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Ý Nghĩa Của Áo Blouse Là Gì Trong Ngành Y Tế

Bài C9 (trang 86 SGK vật dụng Lý 8): Tính sức nóng lượng đề xuất truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC.

Lời giải:

Nhiệt lượng cần truyền mang lại 5kg đồng nhằm tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 – 20) = 57000J = 57 kJ

Bài C10 (trang 86 SGK đồ vật Lý 8): Một ấm đun nước bằng nhôm có trọng lượng 0,5kg đựng 2 lít nước ở 25oC. Muốn hâm sôi ấm nước này bắt buộc một sức nóng lượng bởi bao nhiêu?

Lời giải: