Nhằm mục tiêu giúp học sinh dễ dãi làm bài xích tập về nhà trong Vở bài bác tập đồ vật Lí lớp 9, chúng tôi biên soạn giải vở bài bác tập vật dụng Lí lớp 9 bài bác 6: bài xích tập vận dụng định phương pháp Ôm giỏi nhất, ngắn gọn bám quá sát nội dung giấy tờ bài tập trang bị Lí 9.

Bạn đang xem: Vật lý 9 bài 6

A - học tập theo SGK

Bài 1

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b) Điện trở R2 là: Vì đoạn mạch tất cả hai điện trở ghép nối liền nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7 Ω

Cách giải khác:

Áp dụng cho câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ chiếc điện có mức giá trị tương đồng tại phần lớn điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện cụ giữa nhì đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5 V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5 V

→ R2 = U2/I2 = 3,5 / 0,5 = 7 Ω.

Bài 2.

Mạch có R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 ( R1 // R2)

a) Tính UAB: vày R1 tuy vậy song R2 nên U1 = U2 = UAB vậy hiệu điện rứa U của đoạn mạch được tính như sau: UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b) Điện trở R2 là:

Cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

→ Điện trở R2: R2 = U2 / I2 = 12/0,6 = trăng tròn Ω

Cách giải khác:

Áp dụng cho câu b.

Theo câu a, ta kiếm được UAB = 12 V

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = UAB / I = 12/1,8 = 20/3 Ω

Mặt khác ta có:

*

Bài 3

Mạch bao gồm hai đoạn mạch nhỏ AM (chỉ tất cả R1) ghép tiếp liền với MB ( tất cả R2 // với R1).

a) Điện trở của đoạn mạch AB là:

*

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

Cường độ loại điện qua điện trở R1 chính là cường độ mẫu điện qua mạch chính:

I1 = I = UAB/Rtđ = 12/30 = 0,4 A

Hiệu điện gắng giữa hai đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện thay giữa hai đầu dây năng lượng điện trở R2 với R3 là:

U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6V

Vì R2 = R3 đề xuất cường độ chiếc điện qua R2 cùng R3 là: I2 = I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

Cách giải khác: Áp dụng đến câu b (có sử dụng kết quả câu a)

Vì R1 ghép nối tiếp với đoạn mạch RAM phải ta có:

*

(vì MB cất R2 // R3 cần UMB = U2 = U3).

Mà U1 + UMB = UAB → U1 = UMB = U2 = U3 = UAB/2 = 12/2 = 6 V

→ Cường độ dòng điện qua các điện trở là:

I1 = U1/R1 = 6/15 = 0,4 A; I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2 A

I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

(hoặc I3 = I1 – I2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 A).

B - Giải bài xích tập

1. Bài xích tập trong SBT

Câu 6.1 trang 19 Vở bài bác tập đồ vật Lí 9:

a) khi R1 mắc tiếp liền R2 thì Rtđ = R1 + R2 = 20 + trăng tròn = 40 Ω

So với từng điện trở thành phần thì Rtđ bự hơn.

b) lúc R1 mắc song song với R2 thì:

So với từng điện đổi thay phần thì R’tđ nhỏ dại hơn.

c)

Câu 6.2 trang 19 Vở bài xích tập đồ Lí 9:

a) bao gồm hai biện pháp mắc như sau:

+ bí quyết 1: R1 thông liền R2

+ cách 2: R1 tuy nhiên song R2.

Vẽ sơ vật dụng hai cách mắc vào hình 6.1

b) Tính năng lượng điện trở R1 với R2.

R1 mắc tiếp nối với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω(1)

R1 mắc song song với R2 nên: Rtđ2 = R1.R2/(R1 + R2) = 10/3 Ω(2)

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω → R2 = R1/3 (3)

Từ (1) cùng (3) suy ra R12 - 15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhị ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω.

Câu 6.3 trang đôi mươi Vở bài tập trang bị Lí 9:

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5 A; U = 6 V; R1 tiếp nối R2

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2/Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc nối tiếp thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ loại điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25 A đm = 0,5 A

Hai đèn sáng yếu hơn mức bình thường vì cường độ cái điện chạy qua đèn bé dại hơn giá trị định mức.

Câu 6.4 trang trăng tròn Vở bài tập đồ dùng Lí 9: Cường độ cái điện thực tế chạy qua hai bóng đèn là I1 = I2 = 0,52 A. So sánh với cường độ chiếc điện định nút của từng đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì rất có thể sẽ cháy yêu cầu không mắc thông suốt hai bóng đèn này được.

Câu 6.5 trang 21 Vở bài xích tập trang bị Lí 9:

a) bao gồm 4 biện pháp mắc mạch năng lượng điện (hình 6.2)

b) Điện trở tương tự của mỗi cách mắc:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3.30 = 90 Ω

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45 Ω

Mạch 3: Rtđ = 2R.R/3.R = (2/3)R = trăng tròn Ω

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10 Ω

2. Bài xích tập tương tự

Câu 6a trang 21 Vở bài tập vật dụng Lí 9: Ghép mỗi nội dung cột bên bắt buộc với một trong số các ngôn từ ở cột phía trái để thành một câu có nội dung đúng.

1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫna) tỉ trọng thuận với điện trở đó.
2. Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trởb) tỉ lệ thuận với hiệu điện cố đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.
3. Hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạchc) bởi tích thân cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch với điện trở của đoạn mạch.

Xem thêm: Cách Tìm Vecto Pháp Tuyến Của Đường Thẳng Hay, Chi Tiết, Vectơ Pháp Tuyến Là Gì

d) tỉ trọng nghịch với các điện trở.

Lời giải:

1 - b

2 - d

3 - c

Câu 6b trang 21 Vở bài xích tập đồ vật Lí 9: có cha điện trở như là nhau đều có trị số R. Hỏi bố điện trở này mắc thành các mạch điện ra làm sao để năng lượng điện trở của mỗi đoạn mạch là R/3; 3R; 1,5R; (2/3)R ?