Vật lí 9 bài xích 4 giúp các em học viên lớp 9 nắm rõ kiến thức cường độ mẫu điện và hiệu điện cố kỉnh trong đoạn mạch nối tiếp. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập thứ lí 9 chương I trang 11, 12, 13.

Bạn đang xem: Vật lý bài 4 lớp 9

Việc giải bài xích tập thứ lí 9 bài xích 4 trước khi đi học các em mau lẹ nắm vững kỹ năng hôm sau làm việc trên lớp đang học gì, hiểu sơ qua về văn bản học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.


Vật lí 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lý thuyết đồ vật lí 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối tiếpGiải bài xích tập đồ vật lí 9 trang 11, 12, 13

Lý thuyết vật lí 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối tiếp

1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thay trong đoạn mạch nối tiếp

- Đoạn mạch bao gồm n năng lượng điện trở mắc nối tiếp được màn biểu diễn như hình vẽ:

Trong đó: R1, R2,...,Rn là các điện trở

UAB là hiệu điện thay hai đầu đoạn mạch

U1, U2,...,Un theo thứ tự là hiệu điện nạm trên mỗi điện trở

I1, I2,...,In lần lượt là cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ chiếc điện qua mạch chính

+ Cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch bởi cường độ mẫu điện chạy qua từng điện trở:


IAB = I1 = I2 = ... = In

+ Hiệu điện rứa giữa nhị đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc thông liền bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu từng điện đổi thay phần:

UAB = U1 + U2 + ... + Un

- trong khúc mạch bao gồm hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện nạm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương đương (Rtđ) của một quãng mạch với nhiều điện trở là một trong những điện trở rất có thể thay thế cho những điện trở đó, làm thế nào để cho với cùng một hiệu điện núm thì cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như trước.

Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần.

Với đoạn mạch gồm n năng lượng điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 +...+ Rn

Giải bài bác tập vật lí 9 trang 11, 12, 13

Bài C1 (trang 11 SGK trang bị lí 9)

Quan giáp sơ thứ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho thấy các điện trở R1, R2 cùng ampe kế được mắc cùng với nhau như thế nào.

Gợi ý đáp án

R1, R2 với ampe kế được mắc thông liền với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK đồ gia dụng lí 9)

Hãy chứng minh rằng, so với đoạn mạch tất cả hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó:


*

Gợi ý đáp án

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ mẫu điện chạy qua R_1 và R_2 là như nhau, ta có:

*

Mặt khác, ta có:

*

Ta suy ra:

*

Bài C3 (trang 13 SGK đồ vật lí 9)

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc thông liền là Rtđ = R1 + R2.

Gợi ý đáp án


Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tiếp liền bằng tổng nhị hiệu điện gắng giữa nhì đầu từng điện trở thành phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, đặc điểm đoạn mạch mắc nối tiếp)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia nhị vế mang đến I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).

Bài C4 (trang 13 SGK đồ dùng lí 9)

Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

- Khi công tắc nguồn K mở, nhì đèn có chuyển động không? bởi vì sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, mong chì bị đứt, nhì đèn có vận động không? bởi vì sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vày sao?

Gợi ý đáp án

- Khi công tắc K mở, nhị đèn không vận động vì mạch hở, không tồn tại dòng năng lượng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc K đóng, mong chì bị đứt, nhị đèn không chuyển động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không vận động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua nó.


Bài C5 (trang 14 SGK vật dụng lí 9)

a) mang lại hai điện trở R 1 = R 2 = 20Ω được mắc như sơ đồ vật hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

Xem thêm: Vật Chuyển Động Tròn Đều Có Gia Tốc Là Do Vận Tốc, Chuyển Động Tròn

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b SGK) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? so sánh điện trở đó với mỗi điện đổi mới phần.

Gợi ý đáp án

a) vì chưng mạch mắc tiếp nối nên năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = trăng tròn + trăng tròn = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc tiếp nối với R2 nên lúc đó mạch điện mới gồm 3 điện trở mắc nối tiếp. Vày đó, năng lượng điện trở tương tự mới của đoạn mạch là: