Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.69 MB, 20 trang )
Bạn đang xem: Vẽ tranh đề tài bảo vệ môi trường lớp 5

xin chào mừng các Thầy, Cô giáo mang lại dự tiếng Giáo viên: Hoàng Thò Nhạn – trường TH Lê Văn Tám – Cam An. Thứ bốn ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :Kiểm tra đồ dùng học tập Thứ tư ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật : Hãy quan gần kề tranh:Hoạt động 1:Tìm, chọn văn bản đề tài:VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Thứ tứ ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGHoạt rượu cồn 1:Tìm, chọn ngôn từ đề tài:Môi trường bao bọc ta bao gồm gì?Xung xung quanh ta bao gồm đồi núi kênh rạch, sông biển, cây trồng đường sá, công ty cửa… Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGHoạt động 1:Tìm, chọn câu chữ đề tài:Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường?Môi trường xanh sạch sẽ và đẹp mắt thì bọn họ sẽ đảm bảo an toàn cho chúng
ta có sức mạnh tốt, né được những thiên tai…Để đảm bảo môi trường chúng ta phải, trồng cây tạo rừng, ko xả rác bừa bãi, giữ gìn lau chùi trường lớp, vị trí ở, mặt đường làng ngõ xóm…Để đảm bảo môi trường họ phải làm cho gì? Thứ tứ ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGTranh vẽ của những bạn: Tranh vẽ của những bạnThứ tứ ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Thứ tứ ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGHoạt cồn 1:Tìm, chọn câu chữ đề tài:Hoạy hễ II: biện pháp vẽ tranh:Để vẽ một bức ảnh đề tài bọn họ tiến hành qua từng nào bước? B1: Tìm và chọn văn bản đề tài.B2:Tìm ba cục thu xếp mảng chính, mảng phụ.
B3: Vẽ hình mẫu vào những mảng thiết yếu phụ cho cân xứng với câu chữ đề tài.B4: Vẽ chi tiết, hoàn hảo hình.B5: Vẽ màu. Thứ bốn ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGHoạt hễ 2: cách vẽ tranh:Hoạt rượu cồn 1:Tìm, chọn văn bản đề tài:B1: Chọn ngôn từ đề tài: Thứ tứ ngày 24 tháng 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGB1: Chọn câu chữ đề tài:VD: các bạn học sinh đang thu gom rác. B2:Tìm tía cục thu xếp mảng bao gồm mảng phụ:Thứ tư ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật : VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG B3: Vẽ mẫu vào những mảng bao gồm mảng phụ:Thứ tứ ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật : VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG B4: Vẽ cụ thể hoàn chỉnh:Thứ tứ ngày 24 tháng 3 năm 2010 Mĩ thuật : VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG


Xem thêm: Game Thử Tài Cùng World Cup 2014, Cùng Trung Nguyên Thử Tài Tiên Tri Bóng Đá

B5: Vẽ màu.Thứ tứ ngày 24 tháng 3 năm 2010 Mĩ thuật : VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG hoạt động 2: cách vẽ tranh: Thứ tư ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGHoạt hễ 2: cách vẽ tranh:Hoạt cồn 1:Tìm, chọn câu chữ đề tài:Hoạt hễ 3: Thực hành:Vẽ một bức tranh về môi trường nơi em đang sống và làm việc Xem tranh Thứ tứ ngày 24 mon 3 năm 2010 Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGHoạt cồn 2: biện pháp vẽ tranh:Hoạt rượu cồn 1:Tìm, chọn nội dung đề tài:Hoạt cồn 3: Thực hành:Hoạt đụng 4: dìm xét tiến công giá:Bức tranh vẽ về văn bản gì?Chính phụ đã ví dụ chưa?Các dáng bạn đã sinh động chưa?Màu sắc đẹp có hợp lý không? Thứ tư ngày 24 mon 3 năm 2010
Mĩ thuật :VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNGHoạt động 2: bí quyết vẽ tranh:Hoạt động 1:Tìm, chọn nội dung đề tài:Hoạt động 3: Thực hành:Hoạt động 4: dấn xét tiến công giá:Chúng ta phải làm gì để đảm bảo an toàn môi trường? Những phương pháp để giữ gìn, bảo vệ môi trường như không bỏ rác bừa bãi, thu lượm rác, làm dọn dẹp vệ sinh ngõ xóm, làm sạch nguồn nước, trồng cây, đảm bảo rừng, chống săn bắt động vật hoang dã quý thảng hoặc Là học tập sinh, em phải làm cái gi để môi trường luôn luôn sạch đẹp? + Giữ dọn dẹp và sắp xếp lớp học.+ Nhặt rác rưởi trên sân trường.+ chăm lo bồn hoa, cây cảnh trong và quanh đó lớp.+ Giữ lau chùi và vệ sinh chung…Hoạt đụng 5: Củng cố: `