Chú ý : nhiều chất vừa chức năng với axit vừa công dụng với kiềm chưa phải chất lưỡng tính.Ví dụ như Al,Zn...Với câu hỏi trên

Những chất lưỡng tính là : Ca(HCO3)2 , (NH4)2CO3 , Al(OH)3 , Zn(OH)2


Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất phần lớn phản ứng được với dung dịch HCl, hỗn hợp NaOH là:


Cho dãy những chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Gồm bao nhiêu chất trong dãy vừa công dụng được với dung dịch HCl, vừa công dụng được với hỗn hợp NaOH?


Cho dãy những chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số hóa học trong hàng có đặc điểm lưỡng tính là


Cho dãy những chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với hỗn hợp NaOH( đặc, nóng) là


Cho các phát biểu sau:

1.Độ dinh dưỡng của phân lấn được review bằng hàm lượng % P2O5 tương ứng với lượng photpho vào thành phần của chính nó .

Bạn đang xem: Znso4 có lưỡng tính không

2.Supe photphat đơn có nguyên tố chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

3.Supe photphat kép bao gồm thành phần tất cả Ca(H2PO4)2 cùng CaSO4.

4.Phân đạm bao gồm độ dinh dưỡng được reviews bằng % K2O .

5.NPK là phân bón chứa cha thành phần N , phường , K .

6.Amophot là phân bón chứa hai nguyên tố NH4H2PO4 và KNO3.

7.Phân urê được điều chế bởi phản ứng giữa teo và NH3.

8.Phân đạm 1 lá là NH4NO3 cùng đạm 2 lá là (NH4)2SO4.

9.Không tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, HCl, NaCl.

Số những phát biểu đúng là :


A. 3.


B. 4.


C. 5.


D. 6.


Câu 6:


Cho những phản ứng sau:

(a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

(d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

(d) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

Số bội phản ứng gồm phương trình ion rút gọn gàng S2- + 2H+ → H2S là


A. 4


B. 3


C. 2


D. 1


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại magmareport.net


*

link
tin tức magmareport.net
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


magmareport.net

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magmareport.net

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Nh3 Là Gì, Tính Chất Hóa Học Của Nh3 Là


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại password
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


magmareport.net

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magmareport.net